Kalkulator odsetek - odsetki umowne

Jeżeli strony umowy określiły inny niż ustawowo przewidziany sposób naliczania odsetek od nieterminowych zapłat Kalkulator odsetek umownych pozwoli obliczyć ich wartość. W celu wyliczenia odsetek należy podać kwotę zobowiązania, termin pierwotny zapłaty, termin rzeczywistej zapłaty oraz stawkę odsetek.

Kalkulator odsetek - odsetki umowne
Kwota
Wysokość odsetek
%
Termin należności
Data zapłaty
Oblicz


Polecamy:
Firma
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych