Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Amortyzacja jednorazowa - 2015

amortyzacja jednorazowa
Data: 2015-06-18 Kategoria: Wskaźniki Tag artykułu: Amortyzacja jednorazowa Autor: Andrzej Lazarowicz

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do amortyzacji jednorazowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja jednorazowa - limit 2015

Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 r. wynosi 209.000 zł, który został ustalony następujący sposób:

50.000 euro x 4,1792 zł = 208.960 zł = (w zaokrągleniu)  209.000 zł

Pod pojęciem małego podatnika w 2015 r. należy rozumieć takiego podatnik, u którego w 2014 r. wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 5 015 000 zł.

Limity 2015 - pełne księgi. Sprawdź koniecznie!

Data: 2015-06-18 Kategoria: Wskaźniki