Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zasady numerowania dowodów księgowych w KPiR

Data: 2016-09-28 Kategoria: Księgowość Autor: Zespół wfirma.pl

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokumentowanie dowodów księgowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednak żadne przepisy podatkowe nie zawierają szczegółowego objaśnienia dotyczącego sposobu ich numeracji. Z jednej strony daje to możliwość swobodnego działania, lecz z drugiej czasami powoduje wiele nieścisłości prowadzących do konfliktu z urzędem skarbowym.

Zgodnie z pkt. 2 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia - kolumna pierwsza jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi, a tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

Najczęściej stosowaną przez podatników metodą numerowania dokumentacji jest numeracja roczna. Rozpoczynając numerację dowodów księgowych wraz z początkiem roku podatkowego (1 stycznia) lub rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy zacząć od nadania pierwszemu dokumentowi cyfry 1, a następnie kontynuować ją do końca roku podatkowego, bądź zakończenia działalności, jeśli ta nastąpiła przed jego końcem.

Polecamy

Kilka rad, jak płacić niskie podatki

Jednak w praktyce często podatnicy sami decydują o tym, w jaki sposób będą ewidencjonować dokumenty firmowe. Ważne jest, aby pamiętać, że księga powinna pozwolić na jednoznaczną identyfikację zawartych w niej zdarzeń gospodarczych, co świadczy o jej rzetelności. Pozycje muszą być numerowane po kolei, aby numery nie powtarzały się, tzn. nie może istnieć więcej niż jedna pozycja oznaczona tym samym numerem, a jednocześnie muszą one być zgodne z numeracją widniejącą w KPiR.

Potwierdzeniem dowolności przy wyborze formy numerowania dokumentacji, pod warunkiem niepowtarzalności nadanych kolejno numerów dowodów, jest indywidualna interpretacja prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, którą wydał 5 sierpnia 2011 r. w imieniu Ministra Finansów (ILBP1/415-676/11-2/AG). Stwierdził prawdziwość stanowiska podatnika, który zamierzał zaprzestać numerowania wpisów do KPiR według ciągłej numeracji rocznej i zastąpić ją ciągłą numeracją miesięczną.

Data: 2016-09-28 Kategoria: Księgowość