Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Czy wydatki poniesione w sobotę mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Kiedy wydatki poniesione w sobotę można uznać za koszt
Data: 2017-03-15 Kategoria: Podatek dochodowy Tag artykułu: wydatki poniesione w sobotę i niedzielę Autor: Andrzej Lazarowicz

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą ponoszą różnego rodzaju koszty. Niektóre z nich są jednak nieuznawane przez ustawodawcę jako koszty podatkowe. Czy wydatki poniesione w sobotę można uznać za koszty uzyskania przychodu? Czy organy podatkowe mogą podważyć koszty firmowe z powodu poniesienia ich w dniach, gdy firma jest zamknięta? Poniższy artykuł odpowiada na te pytania.

Koszty uzyskania przychodu - definicja

Koszty uzyskania przychodu definiuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 1). Uznaje ona, że kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Szerszą definicję przedstawia np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn.1061-IPTPB1.4511.345.2016.2.KU):

(…) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, w tym wydatki poniesione w sobotę, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, w tym także wydatki poniesione w sobotę, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Podstawowe dwa kryteria określające koszt firmowy to zatem:

  • warunek „celowości” i związku z działalnością (celem kosztu musi być osiągnięcie przychodów, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów)

  • koszt nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT.

Wydatki, które mogą być kosztem firmowym, nie są dokładnie wymienione przez przepisy podatkowe, jednak został określony katalog wydatków, które kategorycznie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 

 

Uwaga!

Wydatki, w tym także wydatki poniesione w sobotę, które spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu, aby mogły zostać zaksięgowane w kosztach firmowych, powinny być dodatkowo odpowiednio udokumentowane - określonym dowodem księgowym.

 

Prawidłowe klasyfikowanie kosztów uzyskania przychodów leży w gestii przedsiębiorcy, to on w razie kontroli podatkowej musi bowiem racjonalnie udowodnić celowość danego wydatku oraz jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu

Koszty, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu są to koszty firmowe, które nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania bądź zabezpieczenia jego źródła, a także wszystkie wydatki, które wymienia art. 23 ustawy o PIT.

Zakwestionowanie wydatku jako kosztu podatkowego będzie miało zapewne miejsce wówczas, gdy przedsiębiorca zaliczy do kosztów wydatki, w tym wydatki poniesione w sobotę, których celowości nie można uzasadnić w sposób racjonalny.

Kosztami podatkowymi nie będą także “wydatki pozorne”, czyli koszty firmowe, którym organ podatkowy udowodni brak wpływu na osiągane przez działalność gospodarczą przychody np. wydatki o charakterze osobistym, w tym także wydatki poniesione w sobotę. Przykładowymi wydatkami o charakterze osobistym są wydatki na posiłki w restauracjach, odzież wizytowa typu garsonki, garnitury, a także badania kontrolne. Przedsiębiorcy często przypisują sobie takie same prawa, jak mają pracownicy na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca jednakże przypisuje inne prawa i obowiązki właścicielom jednostek gospodarczych i pracownikom.

Data: 2017-03-15 Kategoria: Podatek dochodowy