Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego

Darowizna nieruchomości a ulga mieszkaniowa
Data: 2017-01-30 Kategoria: Prawo podatkowe Tag artykułu: darowizna nieruchomości Autor: Zespół wfirma.pl

W zależności od przedmiotu darowizny mogą wystąpić określone zwolnienia podatkowe, a przy tym także konieczność spełnienia innych wymogów. Darowizna nieruchomości wymaga dla swej ważności przede wszystkim sporządzenia umowy darowizny w formie aktu notarialnego przygotowanego przez notariusza, a jeśli dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta - złożenia winsoku o dokonanie wpisu. Natomiast darczyńca i obdarowany podczas wizyty u notariusza muszą mieć przy sobie dowody osobiste oraz odpisy księgi wieczystej.

Darowizna nieruchomości a podatek od spadku i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 14 ustanawia 3 grupy podatkowe:

  • I grupa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;

  • II grupa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

  • III grupa: inni nabywcy.

Darowizna nieruchomości podlega zupełnemu zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.

 

Art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn

  1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli (...)

      4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

     2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie jednej ze stron.

 

Powyższe przepisy wprowadziły tzw. grupę zerową - w porównaniu do I grupy podatkowej nie znaleźli się w niej teściowie, zięć i synowa. Ponadto, jak wcześniej już wskazano, darowizna nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Wobec tego obdarowany jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia otrzymania darowizny. Ciężar ten został przerzucony na notariusza. Podatek jest więc obliczany i pobierany przez notariusza.

Darowizna nieruchomości -  ulga mieszkaniowa

Przykład 1.

Pan Kowalski chce połowę domu (czyli 55 m2), którego jest właścicielem, podarować córce i zięciowi. Dokona tego w drodze darowizny.

W powyższym przykładzie pan Kowalski, przed obdarowaniem córki i zięcia, powinien dokładnie przemyśleć konsekwencje swojej decyzji. Darowizna nieruchomości niesie bowiem ze sobą nieodwracalne skutki w zakresie prawa własności, które mogą okazać się niekorzystne dla interesów darczyńcy czy powodować komplikacje w przypadku konfliktów, także między samymi obdarowanymi, np. w przypadku rozwodu.

 

Ważne!

Darowanie połowy nieruchomości oznacza, że obdarowanemu przysługuje prawo nie tylko w stosunku do połowy domu, lecz także w stosunku do połowy gruntu, na którym ten dom stoi.

 

Od decyzji, czyje konto ma zasilić darowana nieruchomość, zależy jakie skutki darowizna nieruchomości wywoła na gruncie prawa podatkowego. Zatem najpierw pan Kowalski powinien rozważyć, czy darowizna nieruchomości ma zostać włączona do majątku wspólnego córki i jej męża, czy ma zasilić jedynie majątek osobisty córki. Ze względu na wprowadzenie tzw. grupy zerowej zwolnienie z podatku od darowizny nieruchomości nie dotyczy zięcia. Zatem w przypadku zdecydowania się na możliwość obdarowania obojga małżonków, zięć będzie zobowiązany zapłacić podatek od darowizny i to już podczas wizyty u notariusza. Skutek taki zostanie wywołany, gdy darczyńca nie wskaże wyraźnie w oświadczeniu o darowiźnie, że ma ona zasilić tylko majątek osobisty własnego dziecka (czy innej osoby z grupy zerowej).

Istnieje jednak możliwość, że w przypadku darowizny nieruchomości osoba nienależąca do grupy zerowej nie będzie musiała zapłacić podatku od darowizny. Przepis art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn wprowadza uprawnienie skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

 

Art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn:
W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

  1. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Data: 2017-01-30 Kategoria: Prawo podatkowe