Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Deklaracje i formularze ZUS – kiedy jakie składamy

deklaracje zus
Data: 2016-09-26 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: deklaracje ZUS

Istnieje kilka rożnych deklaracji, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Deklaracje ZUS dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe.

Deklaracje ZUS - zgłoszeniowe

Deklaracje ZUS - zgłoszeniowe należy składać przeważnie na początku prowadzenia działalności działalności oraz w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń.

ZUS ZUA - formularz stosowany w przypadku zgłoszenia nowego pracownika bądź siebie do ubezpieczeń lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych. Formularz ten składa się w sytuacji, gdy zgłaszana osoba objęta jest pełnym ubezpieczeniem społecznym. Druk ten należy złożyć również w przypadku, gdy po 2 latach przechodzimy z ZUS-u preferencyjnego na ZUS pełny.

ZUS ZZA - formularz składany w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń siebie bądź pracowników lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych - w sytuacji gdy osoba zgłaszana jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym.

ZUS ZIUA - stosowany w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, zgłoszonego wcześniej na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA (część III ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

ZUS ZCNA - służy do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika bądź pracownika dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, służy także do wyrejestrowania z tego ubezpieczenia.

ZUS ZWUA - formularz składany w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń:

  • społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wyłącznie społecznych,
  • wyłącznie zdrowotnego.

Za pomocą tego formularza zgłasza się także korektę danych o wyrejestrowaniu. Druk ten składany jest również w przypadku likwidacji działalności, jednak nie należy go składać w przypadku jej zawieszenia.

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika bądź zmiany danych.

Deklaracje ZUS - rozliczeniowa i raporty imienne 

Deklarację rozliczeniową przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to deklaracja, składająca się z formularza głównego - ZUS DRA oraz załączników - imiennych raportów.

ZUS DRA - miesięczna deklaracja rozliczeniowa/korygująca, na której płatnik rozlicza wszystkie składki  a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie i za osoby współpracujące, czyli nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma obowiązku składania co miesięcznej deklaracji ZUS DRA. Warunkiem tego uproszczenia jest opłacanie składki od najniższej możliwej podstawy, na co przeważnie decydują się przedsiębiorcy. W przypadku podatników niezatrudniających pracowników obowiązek składania deklaracji ZUS DRA został ograniczony tylko do złożenia pierwszej deklaracji za pierwszy pełny miesiąc. W następnych miesiącach przyjmuje się, że zobowiązanie nie ulegnie zmianie i podatnik co miesiąc opłaca te same składki. Złożenie deklaracji konieczne jest natomiast w przypadku zmiany podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorca musi wtedy przesłać deklarację rozliczeniową.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, zobowiązany jest co miesiąc składać dodatkowo trzy załączniki do deklaracji ZUS DRA. Są to raporty imienne, które przedsiębiorca musi złożyć zarówno za siebie jak i za wszystkich pracowników.  Wyróżniamy dwa raporty informujące o wysokości składek, w zależności od tego, jaką składką objęty jest ubezpieczony oraz jeden raport służący do wyrejestrowania ze składek.

ZUS RCA - imienny raport, w którym wykazuje się należne składki i wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w przypadku gdy ubezpieczony podlega pełnym ubezpieczeniom społecznym. Na tym formularzu nanosi się także wszelkie korekty.

ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach w przypadku, gdy ubezpieczony  podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składa się go także w celu korekty danych.

ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach (zasiłkach) i przerwach w opłacaniu składek np. podczas urlopu chorobowego. Służy także do korekty danych.

Data: 2016-09-26 Kategoria: Ubezpieczenia