Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Diety krajowe - 2017

diety krajowe w 2017 roku
Data: 2017-01-24 Kategoria: Wskaźniki Tag artykułu: diety krajowe

Ile wynosi dieta krajowa?

Dieta krajowa nie uległa zmianie i w 2017 roku wynosi 30 zł.

Wartość diety krajowej ma wpływ na:

 • ryczałt za nocleg (150% diety) - 45,00 zł i

 • ryczałt na dojazdy (20% diety) - 6,00 zł,

które przysługują pracownikom w ramach odbywanych podróży służbowych.

 

Ważne!

Należności z tytułu diet krajowych oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania zleconego pracownikowi przez pracodawcę.

Dieta krajowa - zasady ustalania

Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • od 8 do 12 godzin – przysługuje ½ diety krajowej,

 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Przykład 1.

Pracownik firmy ABC odbył podróż krajową, która nie trwała dłużej niż dobę. Wyjazd nastąpił 5 stycznia o godzinie 725. Powrót miał miejsce tego samego dnia. Od kiedy pracownikowi przysługuje dieta krajowa:

 • jeśli pracownik wróciłby o godzinie 1345?

Podróż służbowa trwała 6 godzin i 20 minut, a zatem dieta takiemu pracownikowi nie przysługuje.

 • jeżeli pracownik wróciłby o godzinie 1715?

Podróż służbowa trwała 9 godzin i 55 minut, w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje 1/2 diety krajowej, czyli 15 zł.

 • gdy pracownik wróciłby o  godzinie 2125 lub później?

Pracownikowi  przysługuje dieta w pełnej wysokości, ponieważ podróż służbowa  dłużej  niż  12 godzin.

Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin – przysługuje 1/2 diety krajowej,

 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Przykład 2.

Pracownik firmy XYZ odbył krajową podróż służbową. Wyjazd nastąpił 7 stycznia o godzinie 800, a powrót miał miejsce 10 stycznia o godzinie 1300. Jaka dieta przysługuje takiemu pracownikowi?

Podróż trwała 3 pełne doby i 5 godzin. A więc pracownikowi przysługuje  3 i 1/2 diety, czyli 105 zł  ( 30 x 3,5= 105 zł).

Czy wyżywienie zmniejsza wysokość diety krajowej?

Kwotę diety krajowej wypłacanej pracownikowi zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Jeżeli wyżywienie zapewniono w ramach usługi noclegowej, przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25% diety;

 • obiad - 50% diety;

 • kolacja - 25% diety.

Diety krajowe a podróż służbowa przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca odbywający krajową podróż służbową może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety naliczone zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami.

W przypadku podatników prowadzących KPiR diety mogą być ewidencjonowane na podstawie dowodu wewnętrznego, który powinien zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko,  

 • cel podróży,  

 • nazwę miejscowości docelowej,  

 • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu),  

 • stawkę i wartość przysługujących diet.  

Odpowiednią do ujęcia kosztu będzie kol. 13 księgi - pozostałe wydatki.

Data: 2017-01-24 Kategoria: Wskaźniki