Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) - wzór z omówieniem

Data: 2013-10-15 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

W toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których pomimo że dokonana czynność nie wywołuje obowiązku wystawienia faktury sprzedaży wywołuje obowiązek opodatkowania. Zmiany przepisów w ustawie o VAT ustanowiły, że używane dotychczas w celu opodatkowania faktury wewnętrzne odchodzą w zapomnienie. Etap przejściowy trwający od stycznia do grudnia 2013 roku pozwala jeszcze na ich stosowanie natomiast w 2014 faktury wewnętrzne wyjdą z obiegu. To jednak nie oznacza, że podatnik nie będzie już zobowiązany do opodatkowania wewnątrz firmy niektórych czynności. W związku z tym, że obowiązek taki pozostanie, pozostanie również dokument umożliwiający naliczenie podatku ale nie będzie się już nazywał fakturą wewnętrzną.

W jakich sytuacjach potrzebny dokument wewnętrzny opodatkowania?

Zaistnienie niektórych czynności, w tym takich jak:

 • nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import usług z UE);
 • zwrot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze;

- powoduje konieczność opodatkowania podatkiem VAT wewnątrz firmy przez samego przedsiębiorcę.

Wykazanie podatku na fakturze wewnętrznej

Ponieważ charakter niektórych transakcji wciąż zobowiązuje podatnika do rozliczenia podatku VAT konieczne będzie jego wyliczenie. Przepisy nie nakazują stosowania faktury wewnętrznej ani innego dokumentu co oznacza, że wyliczeń można dokonać również na fakturze pierwotnej otrzymanej przy imporcie usług czy WNT. Jednak już w przypadku przekazania towarów na potrzeby osobiste przedsiębiorcy podatnik nie posiada żadnego dokumentu, który byłby podstawą zapisów księgowych. W celu naliczenia podatku należałoby sporządzić wewnętrzny dokument, który umożliwi dokonanie odpowiednich wyliczeń, i będzie stanowił dowód zapisów, a w przyszłości ułatwi odtworzenie informacji.

Jakie informacje zamieścić na dokumencie wewnętrznym?

Przy określaniu danych jakie powinny widnieć na dokumencie wewnętrznym służącym opodatkowaniu wewnętrznym danej transakcji można posłużyć się elementami dotyczącymi faktury na jakie wskazuje rozporządzenie MF w sprawie m.in. wystawiania faktur. Biorąc pod uwagę istotę sporządzanego dokumentu informacjami jakie powinny z pewnością znaleźć się na dokumencie wewnętrznym są:

 • data wystawienia;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi - jeżeli została określona;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • dane stron uczestniczących w transakcji;
 • opis rodzaju transakcji;
 • podstawa opodatkowania;
 • stawka podatku VAT;
 • wartość podatku VAT.

Przy transakcjach w walutach obcych dodatkowo na dokumencie wewnętrznym powinna być umieszczona informacja o kursie przeliczeniowym, z którego podatnik korzystał.

Data: 2013-10-15 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.