Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

E-book: Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Data: 2013-11-15 Kategoria: Ebooki

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to najbardziej popularna ewidencja, wykorzystywana w uproszczonej księgowości. Jest to też jeden z najważniejszych firmowych rejestrów - to właśnie w KPiR rejestruje wszystkie przychody i koszty i na jej podstawie wylicza podatkowe zobowiązania. Zatem warto dowiedzieć się, jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zakładanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych albo liniowych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach podatnik może zostać zwolniony z takiego obowiązku.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w formie specyficznej tabeli, której poszczególne kolumny określone są w przepisach podatkowych. Każda kolumna jest przeznaczona na konkretne koszty, przychody albo formalne dane transakcji. Na zakończenie miesiąca kolumny powinny zostać podsumowane - na podstawie tych podsumowań obliczane są zobowiązania podatnika w kwestii podatku dochodowego.

Operacje księgowane w KPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona starannie i rzetelnie - uwzględnione w niej zapisy powinny być odzwierciedleniem rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zatem przedsiębiorca musi w swojej ewidencji ująć przede wszystkim wszystkie uzyskane w danym okresie rozliczeniowym przychody. Największa ich część będzie prawdopodobnie pochodziła ze sprzedaży oferowanych przez firmę towarów lub usług. Ponadto przychodem są także inne wpływy, związane z firmą - np. dodatnie różnice kursowe albo odsetki od środków zgromadzonych na firmowym rachunku.

W KPiR muszą się znaleźć także firmowe koszty. Są to przede wszystkim wydatki na towary handlowe i materiały, ale też media, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i wszystkie inne, bez których firma nie mogłaby funkcjonować.

Kosztami uzyskania przychodów, które w podatkowej księdze powinny się znaleźć, są także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy. Posiadając tego typu zasoby przedsiębiorca powinien pamiętać, że ich wartość najczęściej nie może być zaksięgowana jednorazowo. Jednocześnie niezbędne jest też prowadzenie dodatkowych ewidencji.

Rozliczenie z podatku dochodowego

Jak już wspomniano, głównym celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest wyliczenie na jej podstawie zobowiązań podatkowych. W ciągu roku przedsiębiorca co miesiąc podsumowuje uzyskane przychody i poniesione koszty narastająco od początku roku. Jeśli tak wynika z obliczeń, zobowiązany jest do wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast na zakończenie roku podatkowego ostatecznych obliczeń dokonuje się za pomocą formularza rozliczenia rocznego - PIT-36 lub PIT-26L.

Data: 2013-11-15 Kategoria: Ebooki
pdf
e-book w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania e-booków PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie Adobe
docx
e-book w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji e-booków DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.