Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Egzekucja długu z konta bankowego

Data: 2016-10-07 Kategoria: Windykacja Autor: Andrzej Lazarowicz

Częstą praktyką w przypadku dłużników jest egzekucja długu z rachunku bankowego - warto więc zapoznać się z informacjami na temat obowiązujących tu przepisów. Chodzi np. o to, że gdy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, tajemnica bankowa przestaje obowiązywać, a bank musi udzielić mu wszystkich koniecznych danych o kliencie i jego koncie.

Egzekucja długu z konta - zawiadomienie

Egzekucja długu może dotyczyć wszystkich rodzajów kont bankowych - firmowych, prywatnych, oszczędnościowych, walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej). Egzekucja długu z konta bankowego następuje, kiedy wezwania do uregulowania zobowiązania nie przynoszą żadnego skutku. Wówczas komornik zawiadamia bank dłużnika o zajęciu wierzytelności do wysokości należnej kwoty długu, powiększonej o koszty egzekucji. Zawiadomienie jest zarazem wezwaniem banku do powstrzymania się od wypłat z zajętego rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności - i bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty. Bank musi w terminie 7 dniu powiadomić komornika o przeszkodach, jakie pojawią się przy przekazywaniu zajmowanej kwoty. Komornik zaś powiadamia dłużnika o egzekucji długu z rachunku bankowego - do zawiadomienia dołącza opis pisma o zakazie wypłat z zajętego rachunku skierowanego do banku.

Egzekucja długu z rachunku bankowego - skutki

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Egzekucja długu z konta bankowego dotyczy zarówno kwot, jakie się na nim zajmują w momencie zajęcia, jak i tych wpływających już po założeniu blokady. W przypadku gdy środki na koncie są wyższe od kwoty wierzytelności i kosztów egzekucji długu, nadwyżka jest zostawiana do dyspozycji dłużnika. Jeśli środki są niewystarczające, komornik będzie zajmował wszystkie kolejne wpływy - aż do zebrania całej kwoty. Saldo ujemne na rachunku bankowym oznacza, że wszystkie wpływy w pierwszej kolejności przekazywane są na jego spłatę i nie są przekazywane komornikowi. Środki podlegają ponownemu zajęciu w sytuacji, gdy saldo się wyrówna.

Jakie kwoty nie podlegają egzekucji długu?

Komornik nie może podjąć egzekucji długu z kwot, które dłużnik przeznacza na:

  • bieżące wypłaty na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz
  • zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wypłacanie opisanych kwot ma miejscu wówczas, gdy przedłoży się komornikowi odpis listy płac lub tytułu wykonawcze alimentów i rent. Bank wypłaca te kwoty osobom upoważnionym za przyzwoleniem komornika.

Czy wiesz, co może zająć komornik? Jeśli nie, konieczne przeczytaj!

undefined

Data: 2016-10-07 Kategoria: Windykacja