Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Etat i działalność a składki ZUS

etat i działalność a składki zus - warto wiedzieć
Data: 2016-10-28 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: etat i działalność a składki zus Autor: Aleksandra Konopacka

Często zdarza się, że osoba zatrudniona na etacie decyduje się dodatkowo na założenie własnej działalności gospodarczej.  Wówczas pojawia się kwestia dotyczące składek ZUS. Czy należy opłacać wszystkie składki zarówno z umowy o pracę, jak i działalności? Jeżeli nie, to których opłacać nie trzeba? Poniższy artykuł postara się rozwiać wszelkie wątpliwości jak połączyć etat i działalność a składki ZUS.

Etat i działalność a składki ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zbiegu dwóch tytułów ubezpieczeniowych należy opłacać je w podwójnej wysokości. Jak wynika z obowiązujących przepisów, przedsiębiorca podlega w takiej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2017 r. - 2000 zł brutto) to z tytułu prowadzonej działalności nie trzeba będzie opłacać żadnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jednak nie jest zabronione by przedsiębiorca mógł przystąpić do ubezpieczeń społecznych na zasadzie dobrowolności.

W takim wypadku nie ma znaczenie na jaki wymiar etatu zatrudniony jest przedsiębiorca oraz z ilu umów o prace będzie osiągał miesięczny przychód.

 

Ważne!

Nie jest określone, że wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne musi pochodzić z jednego etatu lub wymiar etatu musi być pełen, liczy się więc ich suma oraz to czy w przeliczeniu na okres miesiąca otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, które stanowi podstawę do naliczenia składek społecznych.

 

Dopiero w sytuacji, gdy oskładkowane wynagrodzenie ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższe od kwot minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego dla danego roku pracy przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

Również jeżeli przedsiębiorca zgodnie z umową o pracę zarabia powyżej minimalnego wynagrodzenia , to z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS nie uiszcza się nawet wówczas, gdy podstawa wymiaru składek z etatu w danym miesiącu jest niższa od wynagrodzenia minimalnego. Przeliczeniu będzie podlegała podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozostawania w stosunku pracy niższa od minimalnego wynagrodzenia, np. z powodu przebywania przez część miesiąca na zasiłku chorobowym lub rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca.

 

Uwaga!

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w okresie urlopu bezpłatnego ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności.

Data: 2016-10-28 Kategoria: Ubezpieczenia