Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Faktura dla osoby fizycznej a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Data: 2017-02-23 Kategoria: Zdaniem eksperta Tag artykułu: faktura dla osoby fizycznej Autor: Andrzej Lazarowicz
Czy byłoby prawidłowo, gdyby w ramach sprzedaży została wystawiona faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, nawet gdy odbiorca nie zażąda tego typu dokumentu?
Jeśli nie, to w jaki sposób dokumentować i księgować przychód?

Marek, Lublin

 

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z kasy.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie przysługuje m.in.:

  • ze względu na limit obrotów, czyli wówczas gdy obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego limit wylicza się według odpowiedniej proporcji);

  • przy sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub kurierem), jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy jednak zaznaczyć, że został uregulowany szereg czynności, które bezwzględnie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy (co oznacza, że sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych w takich przypadkach powinna być zarejestrowana na kasie już od pierwszej transakcji).

Podczas korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż powinna być księgowana na podstawie:

Jeżeli podczas korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych podatnik dokumentuje fakturami, wówczas nie ma obowiązku prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności może zostać wystawiona przez podatnika, nawet jeśli podmiot nie wyrazi takiego żądania. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż wydawanym klientowi jest wówczas faktura.

W przypadku gdy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy i nie dokumentują sprzedaży fakturami, to sprzedaż powinna być księgowana na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży. Ewidencję należy prowadzić w osobnym zeszycie (postać zbroszurowana). Powinna ona zawierać co najmniej numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu oraz jego kwotę (z wyróżnieniem VAT według obowiązujących stawek).

Sumę przychodów nieudokumentowanych fakturą z danego dnia księguje się po jego zakończeniu. Jeżeli w danym dniu nie wystąpiła sprzedaż, nie dokonuje się księgowania.

Dokumentem handlowym wydawanym klientowi może być również paragon niefiskalny, dlatego faktura dla osoby fizycznej nie jest obowiązkowa. Paragon niefiskalny nie jest jednak dokumentem księgowym, w związku z czym nie można oprzeć ewidencji wyłącznie na nim - podstawą księgowania jest bowiem ewidencja sprzedaży bezrachunkowej.

Data: 2017-02-23 Kategoria: Zdaniem eksperta