Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - założenie działalności

założenie działalności
Data: 2015-08-03 Kategoria: Formularze Tag artykułu: ceidg założenie działalności Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Obecnie każda osobą chcąca rozpocząć własną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu nowy przedsiębiorca wypełnia druk CEIDG-1. Ponieważ druk ten służy również do aktualizacji danych przedsiębiorców już zarejestrowanych, bądź zawieszenia działalności, ważne jest uzupełnienie odpowiednich rubryk.

Cel złożenia wniosku

Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełnić pole 01. Dotyczy ono celu złożenia wniosku. W tym miejscu nowy przedsiębiorca powinien zaznaczyć pozycję 1 - “Wniosek o wpis do CEIDG”. Część kolejną 02, czyli miejsce i datę wypełnienia wniosku należy pozostawić pustą, jest to pole wypełniane przez urząd gminy.

W części trzeciej 03 podatnik uzupełnia swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (jeśli wypełniający nie posiada numeru PESEL,NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”), W przypadku obywatelstwa należy wymienić wszystkie posiadane obywatelstwa, obywatelstwo polskie natomiast deklaruje się, zaznaczając je znakiem “x”. Opcjonalnie wpisuje się tu także drugie imię oraz nazwisko rodowe. Przy oświadczeniu w pozycji 15 trzeba bezwzględnie zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. W przypadku pozostawienia obu pól pustych lub wybrania “Nie składam oświadczenia” wniosek zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji.

Dane osoby składającej wniosek

W części trzeciej znajdują się także pola 03.1 oraz 03.2, które wypełnia tylko podatnik nieposiadający obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Części czwarta 04 i piąta 05 wniosku są przeznaczone na wpisanie adresu wypełniającego - odpowiednio zamieszkania oraz zameldowania. W przypadku, gdy składający nie wypełni pól dotyczących adresu zameldowania (część piąta), i nie wybierze przy tym opcji “Brak miejsce zameldowania”, to za takowy zostanie uznany adres wprowadzony do rubryki czwartej wniosku. Pole 11 - “Opis nietypowego miejsca” - jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że podatnik uzna swoje miejsce zamieszkania za w jakiś sposób nietypowe, wymagające uściślenia.

Dane o firmie

W części szóstej 06 podatnik uzupełnia podstawowe informacje, dotyczące jego firmy. Należy podać nazwę firmy, pamiętając jednocześnie, że w nazwie firmy nieposiadającej osobowości prawnej (czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też spółki cywilnej) musi być zawsze zawarte imię i nazwisko właściciela/li. W związku z tym sama nazwa “P.H.U. Pszczółka” to za mało, we wniosku należy wpisać np. “P.H.U. Pszczółka Jan Pszczelarz”. W przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić wszystkie osoby, które uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie - czyli, oprócz pracowników, zaliczany jest tu także właściciel. Natomiast w polu 06.1. “Przewidywana liczba pracujących” należy podać liczbę osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W praktyce oznacza to że pracującymi w tym kontekście będą:

  • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
  • pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin)
  • osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych), 
  • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Natomiast w kolejnym oknie 06.2: "Liczba zatrudnionych" to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (czyli pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę).

Przykład: Jeżeli przedsiębiorca nie zamierza zatrudniać pracowników - sam będzie prowadził działalność w polu 06.1. "Przewidywana liczba pracujących" wprowadza "1", a w polu 06.2. "Przewidywana liczba zatrudnionych" podaje "0".

Data: 2015-08-03 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe