Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności z omówieniem

Formularz VAT-26
Data: 2014-02-27 Kategoria: Formularze Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Deklaracja, jak każde pismo urzędowe wymaga podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej.

Termin złożenia informacji o pojazdach samochodowych VAT-26

Złożenie w urzędzie skarbowym informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdami podlegającymi zgłoszeniu.

Dopilnowanie terminu zgłoszenia samochodów w urzędzie jest niezwykle ważne, bowiem stanowi jeden z warunków odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem. W przypadku, gdy informacja o samochodach poniżej 3,5 tony, przy których planowane jest 100% odliczanie VAT nie zostanie złożona w urzędzie, podatnik traci prawo do odliczenia VAT w kwocie 100% na rzecz 50% kwoty VAT wynikającej z dokumentu potwierdzającego koszt.

Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczania VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

Samochody niepodlegające zgłoszeniu VAT-26

W informacji składanej na druku VAT-26 nie będą musiały znaleźć się samochody:

 • ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • z tytułu których użytkowania podatnik odlicza 50% VAT, ponieważ użytkuje je zarówno dla celów prywatnych, jak i dla celów prowadzonej działalności;
 • których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne:
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

- wymagane dodatkowe badanie techniczne przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wpis w dowodzie;

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

- wymagane dodatkowe badanie techniczne przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wpis w dowodzie

  • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;

 • dla których podatnik nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki:

  • przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,
b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

  • w odniesieniu, do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.
Data: 2014-02-27 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe