Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przedawnienie długu - ile lat musi minąć do przedawnienia długu?

Ile musi minąć do przedawnienia długu?
Data: 2017-01-31 Kategoria: Windykacja Tag artykułu: przedawnienie długu Autor: Zespół wfirma.pl

Przepisy Kodeksu cywilnego wspominają o upływie terminu przedawnienia długu. Oznacza to, że przedawnienie długu istnieje, ale nie oznacza, że dług wygasa z urzędu i przestaje zobowiązywać. W rezultacie dłużnik nie ma obowiązku spłacenia zobowiązania, chyba że osobiście zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od spłaty. Jakie są zatem konsekwencje przedawnienia? Ile lat musi minąć do przedawnienia długu?

Przedawnienie długu - długi "świeże"

Rodzaj długu, który posiada najkrótszy okres przedawnienia to nieuregulowane mandaty czy roszczenia z tytułu umowy przewozu. Przedawniają się one bowiem już po upływie jednego roku. Te pierwsze często są bagatelizowane i rzucane w niepamięć, co nie powinno się zdarzać.

Często wydaje nam się, że organ, wobec którego się zadłużyliśmy, nie będzie ubiegał się o zapłatę. Liczymy, że dług może się przedawnić, co niekoniecznie musi się wydarzyć. Oczekując na szybkie przedawnienie długu, istnieje ryzyko skierowania sprawy do sądu, co nalicza dodatkowe opłaty. Nie wspominając o tym, że taki proces może trwać nawet kilka lat. Nie warto więc ignorować pozornie zwykłego zobowiązania (np. mandat), ponieważ może to skutkować obciążeniem dodatkowymi obowiązkami i kosztami, których można było uniknąć.

Uwaga!

Przedawnienie nie jest uznawane z urzędu, a dopiero na wniosek dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel lub firma windykacyjna, licząc na “nieświadomość” drugiej strony nadal może domagać się spłaty długu, uzyskując nawet sądowy nakaz zapłaty.

Przedawnienie długu - długi długoletnie

Nie wszystkie zobowiązania wygasają zaledwie po roku lub dwóch. Spirala zadłużenia może ciągnąć się latami. Zobowiązania powstające z mocy prawa (podatki) przedawniają się po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Niemożliwe do zapomnienia są również zobowiązania z tytułu ZUS - wymagalne od 2012 roku wygasają po 5 latach, ale te sprzed 2012 roku dopiero po 10. Datą wymagalności jest termin, w którym płatnik powinien opłacić składki.

Przykład 1.

Składki za konkretny miesiąc opłaca się w kolejnym miesiącu - do 5., 10. lub 15. dnia. Zatem ich terminem wymagalności jest 5., 10. lub 15. dzień kolejnego miesiąca.

Składki za grudzień 2011 należało zapłacić w styczniu 2012 - kolejno 5., 10. lub 15. dnia miesiąca. Termin ich wymagalności to styczeń 2012. Jeżeli nie nastąpi przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia, to wygasają one po 5 latach.


Termin 10 lat dotyczy także roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Należy tutaj wspomnieć o długach spadkowych. Jeżeli spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) złożą oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, odpowiadają oni na równi z dłużnikiem za zaciągnięte przez niego zobowiązania (wraz z odsetkami). Co wiąże się z tym, że wierzyciel ma prawo żądać od nich spłacenia długu nawet wtedy, gdy o nim nie wiedzieli. Do 18 października 2015 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku (najczęściej jest to dzień śmierci spadkodawcy) nie złożył oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza bądź o odrzuceniu spadku - dziedziczył spadek wraz z długami, za które odpowiadał całym swoim majątkiem. Obecnie, milczenie spadkodawcy oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za długi spadkowe będzie odpowiadał ze spadku. 

W przypadku, gdy wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu odzyskania należności, po upływie 10 lat sprawa może ulec przedawnieniu.

Przedawnienie długu - terminy

Kodeks cywilny podaje 2 podstawowe terminy przedawnienia długów:

  • 10 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu,

  • 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

Data: 2017-01-31 Kategoria: Windykacja