Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Inwestycje w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym
Data: 2016-06-27 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: inwestycje w obcym środku trwałym Autor: Zespół wfirma.pl

Inwestycja w obcym środku trwałym, której wartość jest mniejsza niż 3.500 zł

W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym, której wartość jest mniejsza niż 3.500 zł istnieje kilka rozwiązań:

  • poniesione nakłady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie oddania obcego środka trwałego do użytkowania, bez konieczności ich amortyzacji,
  • mogą zostać jednorazowo zamortyzowane w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym,
  • mogą być amortyzowane za pomocą przyjętych stawek amortyzacyjnych.

Odliczenie VAT a nakłady na obce środki trwałe

Odliczenie podatku VAT od inwestycji w obcych środkach trwałych odbywa się na zasadach ogólnych tzn:

  • gdy inwestycja w obcym środku trwałym będzie służyła działalności opodatkowanej podatnik może odliczyć VAT od poniesionych nakładów
  • gdy inwestycja w obcym środku trwałym będzie służyła działalności nieopodatkowanej wówczas przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego
  • gdy inwestycja będzie służyła działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej), wówczas VAT będzie podlegał odliczeniu na podstawie proporcji, ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż i likwidacja inwestycji w obcych środkach trwałych

Przy sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym jej niezamortyzowana część stanowi koszty uzyskania przychodu. Natomiast przychód z jej sprzedaży jest przychodem podatkowym.

Jeżeli chodzi o likwidację inwestycji w obcych środkach trwałych sytuacja jest dość trudna. Gdy umowa najmu dzierżawy lub inna o podobnym charakterze została rozwiązana wcześniej niż przewidywano podatnik przekaże właścicielowi środek trwały wraz z poniesionymi przez siebie nakładami. Czyli nie odchodzi do fizycznej likwidacji tych nakładów, a jedynie do zaprzestania ich używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z licznych interpretacji organów podatkowych.

Do kosztów uzyskania przychodów można natomiast doliczyć niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym gdy doszło do jej fizycznej likwidacji, rozumianej jako utrata ustawowych przymiotów środka trwałego, tj. kompletności i przydatności do użytku na skutek np. zniszczenia, uszkodzenia, demontażu, złomowania itp.

Rekompensata za inwestycję w obcym środku trwałym

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca ulepszył środek trwały to wynajmujący, z braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeżeli podatnik otrzyma od właściciela środka trwałego zwrot kwoty stanowiącej równowartość niezamortyzowanej inwestycji, to otrzymana kwota nie będzie przychodem podatkowym.

Data: 2016-06-27 Kategoria: Środki trwałe