Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak wykazać składki ZUS w deklaracji rocznej

składki zus
Data: 2017-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe Tag artykułu: składki zus Autor: Zespół wfirma.pl

Zeznanie roczne musi złożyć każdy, kto uzyskał w poprzednim roku podatkowym jakikolwiek przychód. W zależności od wybranej formy opodatkowania zarobków należy złożyć odpowiednią deklarację PIT, a w niej wykazać składki ZUS.

Składki ZUS a opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18%-32%)

Podatnicy prowadzący tylko działalność gospodarczą

Do końca kwietna 2017 roku podatnicy prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą są zobowiązaniu złożyć deklarację podatkową na druku PIT-36.

Składki ZUS należy wykazać w dwóch polach: 153 (dot. ubezpieczeń społecznych) i 196 (dot. ubezpieczeń zdrowotnych).

Należy pamiętać przy uzupełnianiu pola 149-158, że suma odliczeń podatnika nie może przekroczyć dochodu z poz. 92 i 145, a suma odliczeń małżonka nie może przekroczyć dochodu z poz. 143 i 146.

składki zus

Natomiast w przypadku pól 196-204 suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz. 195.

składki zus

Podatnicy prowadzący zarówno działalność gospodarczą, jak i pracujący na etat

Podatnicy składają zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Składki ZUS wykazują tak, jak w przykładzie powyżej w polach 159 i 196.

Co ważne, przedsiębiorcy, którzy jednocześnie pracują na etat, zeznanie roczne składają tylko na jednym druku - PIT-36. Nie są zobowiązani uzupełniać dodatkowo druku PIT-37.

Składki ZUS a opodatkowanie podatkiem liniowym

Podatnicy prowadzący tylko działalność gospodarczą

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie zarobków podatkiem liniowym, wypełniają do końca kwietnia 2017 roku PIT-36L(wersja 12) za rok 2016.

W polu 24. wykazują składki na ubezpieczenie społeczne, trzeba pamiętać, że suma kwot z poz. 23, 24 i 26 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 15 i 20.

składki zus

Natomiast w polu 43. wykazują składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj ważne jest, aby suma kwot z poz. 43 i 45 nie przekroczyła kwoty podatku wykazanej w poz. 42.

składki zus

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i pracujący na etat

W tym przypadku osoby, które wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym, muszą złożyć dwa osobne zeznania PIT.

W druku PIT-36L składają zeznanie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a składki ZUS wykazują tak, jak powyżej, czyli w polach 24. i 43.

Natomiast PIT-37 składają podatnicy w oparciu o PIT-11 otrzymany od pracodawcy.

Podatnicy wykazują składki ZUS w polach 99. jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne (pamiętając, że odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z poz. 66 a odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz. 97)i 116 w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, tu ważne jest, aby suma kwot z poz. 116 i 117 nie przekroczyła kwoty z poz. 115.

 

undefined

Składki ZUS a opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonoanych

Przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą

W tym przypadku podatnicy składają do 31 stycznia 2017 roku PIT-28.

Składki ZUS wykazują w polach 69 i 108.

Uzupełniając pole 68 - 72 należy mieć na uwadze to, że suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz. 45 i 53.

składki zus

W polu 108 (ubezpieczenie zdrowotne) odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.107.

składki zus

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i pracujący na etat

Tutaj analogicznie do osób, które zdeklarowały opodatkowanie podatkiem liniowym, przedsiębiorcy składają dwa odrębne zeznania podatkowe. Z tytułu zarobków z prowadzonej działalności jest to PIT-28 a z zarobków wynikających z pracy na etat - PIT-37 (na podstawie druku PIT-11)

Data: 2017-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe