Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy - od kiedy?

Wejście w życie obowiązku przesyłania danych w formie JPK wzbudziło wiele wątpliwości. Czy jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy również będzie obowiązkowy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. 

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca czyli taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zatem będzie to m.in. każda jednoosobowa firma, niezatrudniająca pracowników ale nie będzie nim ten przedsiębiorca który osiągnął lub przekroczył średnioroczny limit zatrudnienia na poziomie 10 pracowników (nawet jeżeli obroty są niższe niż 2 mln Euro). Czy mikroprzedsiębiorcy mają bezwzględny obowiązek stosowania nowych zasad? Wątpliwości powstały głównie na gruncie art. 9 ustawy nowelizującej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w którym jest mowa o małych i średnich przedsiębiorcach. Dla tej grupy ustawodawca wyraźnie przewidział okres przejściowy, tj. taki, w którym mogą, ale nie muszą przesyłać organom podatkowym danych w formacie JPK. Od kiedy zatem obowiązuje jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy.

Co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK?

Wprowadzenie JPK oznacza przede wszystkim zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych. Jednolity plik kontrolny pozwoli organom administracji na szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych. Uporządkowanie danych według struktur znacznie przyspieszy ustalanie nieprawidłowości oraz potwierdzenie prawidłowości rozliczeń. Niewątpliwie wprowadzenie JPK przyczyni się  także do ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, pozwalając efektywniej zarządzać zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Wdrożenie JPK będzie miało więc pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwiać przeprowadzanie wewnętrznych audytów umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zapewni to podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz lepsze kontrolowanie prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych. W domyśle – ma uniemożliwić prowadzenie nieodpowiedzialnej księgowości.

Kontrola podatkowa przeprowadzona w sposób elektroniczny będzie z pewnością mniej uciążliwa z punktu widzenia codziennej pracy operacyjnej przedsiębiorstwa. Ingerencja kontrolerów w życie firmy będzie znacznie mniejsza, niż w przypadku tradycyjnych kontroli lub wręcz ograniczona do zera w przypadku pozytywnego wyniku audytu. To argument dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mimo początkowego wyłączenia z obowiązku raportowania przy pomocy struktur JPK, będą chcieli zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK.

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy - od kiedy?

Jak na wstępie wspomniano jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy obligatoryjnie w zakresie wysyłki ewidencji sprzedaży i zakupów VAT obowiązywał będzie dopiero od stycznia 2018 roku.

Przekazanie JPK urzędom skarbowym

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy nie jest wysyłany bezpośrednio do urzędu a do Ministerstwa Finansów skąd dane przekazywane są już wewnętrznie urzędom skarbowym.

Odpowiedź na pytanie zależy o której strukturze danych mowa. Strukturę JPK_VAT czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, którą przepisy nakładają jako obowiązkowo wysyłaną co miesiąc wysyłamy wyłącznie elektronicznie wg ściśle określonych specyfikacji ale nie za pośrednictwem zwykłej poczty e-mail a za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Aby ułatwić przedsiębiorcom wypełnianie obligatoryjnego obowiązku powstać ma aplikacja na wzór tej z której przedsiębiorcy wysyłający deklaracje elektronicznie już korzystali. Pojawi się ona najprawdopodobniej przed styczniem 2018 roku tak aby jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy mógł być już wysyłany bez dodatkowych obowiązków formalnych.

Obecnie przedsiębiorcy którzy muszą wysyłać JPK lub którzy decydują się na to bez obligatoryjnego przymusu muszą korzystać z podpisu elektronicznego.

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorców - UPO

Odpowiedzią na poprawnie przesłany do Ministerstwa Finansów plik jest możliwość pobrania UPO czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. UPO chroni przedsiębiorcę w sytuacji gdy konieczne będzie udowodnienie, że JPK faktycznie został do Ministerstwa przesłany.

Data: 2016-12-15 Kategoria: Prawo podatkowe