Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jako nowy obowiązek przedsiębiorców

JPK - czym jest?
Data: 2017-02-24 Kategoria: Prawo podatkowe Tag artykułu: jpk Autor: Zespół wfirma.pl

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Jest to kolejny krok wykonany w kierunku informatyzacji administracji podatkowej poprzez wprowadzenie m.in. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli zobowiązania podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej.

Cel wprowadzenia JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)

Wprowadzenie JPK służy usunięciu barier w przekazywaniu danych elektronicznych poprzez zautomatyzowanie wyszukiwania w dokumentacji podatkowej informacji niezbędnych podczas czynności sprawdzających czy kontrolnych prowadzonych u podatnika. Dostarczony przez podatnika w odpowiednim formacie plik zawierający dane z ksiąg podatkowych i innych dokumentów księgowych pozwoli organowi na przefiltrowanie dostarczonych danych w taki sposób, by wyszukać konkretne, interesujące go informacje. Niewątpliwe kontrole i czynności sprawdzające będą przebiegać sprawniej i mniej uciążliwie dla podatnika. Co więcej, przekazywanie pliku w wielu przypadkach będzie obywało się w ramach czynności sprawdzających, bowiem przejrzystość przedstawienia danych w pliku zapobiegnie konieczności przeprowadzenia kontroli.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) jest to zbiór danych utworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych przedsiębiorcy. Taki zbiór zawiera informacje o dokonanych przez podmiot w danym okresie operacjach gospodarczych. Standaryzacja pliku w zakresie układu i formatu pozwala na łatwe przetwarzanie zebranych w nim danych. JPK jest więc elektroniczną postacią ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej określającej sposób organizacji danych wewnątrz pliku.

 

Ważne!

Obowiązek udostępniania JPK w zakresie rejestrów VAT dotyczy obecnie dużych, średnich i małych przedsiębiorców od stycznia 2017 roku, a mikro przedsiębiorców obejmie od 1.01.2018r.

Struktury JPK

Struktury JPK, czyli struktura logiczna pliku, określają zakres danych przekazywanych w formie elektronicznej urzędnikom przez podatników. Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie schematy poszczególnych struktur logicznych pliku JPK.

Wprowadzenie JPK wymusiło więc na dostawcach oprogramowania przeprowadzenie aktualizacji mających na celu dostosowanie oprogramowań do struktury JPK. Obecnie w przypadku JPK_VAT i JPK_KPiR obowiązuje już druga wersja struktury. 

Data: 2017-02-24 Kategoria: Prawo podatkowe