Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zwolnienie z opłacania składki na FP

składki na fp
Data: 2017-01-23 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: składki na fp Autor: Zespół wfirma.pl

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy i wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki. Wysokość składki na FP ustalana jest na podstawie kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jednak są przypadki, w których składka na Fundusz Pracy nie musi być opłacana.

7 przypadków, kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP

  1. Pracownik zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie (w 2017 roku to 2000 zł), chyba że podjął się dodatkowej pracy i w takim przypadku wynagrodzenia sumują się i jeśli przekroczą granicę minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca nie jest zwolniony z odprowadzania składek na FP.

 

Przykład 1.

Pan Zbigniew W. rozpoczął pracę w sklepie spożywczym na pół etatu w oparciu o umowę o pracę. Po tygodniu postanowił dorobić i zatrudnił się jako kurier na umowę zlecenie i zarabia miesięcznie w zależności od zleconych prac około 1100 zł. Czy w takim przypadku pracodawca musi odprowadzić składkę na Fundusz Pracy? Tak, minimalne wynagrodzenie przy pełnym etacie wynosi 2000 zł brutto, czyli przy połowie etatu wynagrodzenie stanowi 1000 zł. W tym przypadku dodajemy dochód wynikający z umowy zlecenia czyli 1000 zł+1100 zł= 2100 zł, czyli o 100 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca muszą odprowadzić składkę do FP.

  1. W firmie pracuje kobieta, która ukończyła 55. rok życia i/lub mężczyzna, który ukończył 60 lat. Niezależnie od osiągniętego dochodu nie ma konieczności za takie osoby odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie od opłacania FP przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.

  2. W przypadku, gdy pracownik ukończył 50 rok życia i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny przez okres dłuższy niż 30 dni. Wówczas przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania FP na okres 12 miesięcy.

  1. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku opłacenia składki na preferencyjnych zasadach w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorca nie ma konieczności opłacenia składki na FP, ponieważ podstawą wymiaru jest niższe niż minimalne wynagrodzenie. Najczęściej kwota podstawy wymiaru składki dla przedsiębiorcy wynosi 60% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia i jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia - wtedy przedsiębiorcy są zobowiązani odprowadzić składkę na Fundusz Pracy.

  1. Jeżeli pracodawca zatrudnia tylko na podstawie umowy zlecenia i nie zatrudnia żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę, to w takim przypadku nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Chyba, że jego pracownik ma dodatkowe prace, wówczas suma wynagrodzeń nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia, jeśli tak się stanie, umowa zlecenie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku odprowadzenia składki.

  1. Za pracowników, którzy powracają po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, pracodawcy przez okres 36 miesięcy nie mają obowiązku odprowadzenia składki na FP.

  2. Za zatrudnionych bezrobotnych, skierowanych do pracy z urzędu pracy, którzy w dniu zatrudnienia nie ukończyli 30. roku życia. Okres zwolnienia opłacania składki na FP wynosi 12 miesięcy, liczonych począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

 

Uwaga!

Zwolnienie z opłacania składki na FP dotyczy pracodawców zatrudniających w oparciu o umowę o pracę!

Data: 2017-01-23 Kategoria: Ubezpieczenia