Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Koncesja na sprzedaż alkoholu - jak ją uzyskać?

Koncesja na sprzedaż alkoholu jak ją uzyskać
Data: 2016-12-29 Kategoria: Prawo gospodarcze Tag artykułu: koncesja na sprzedaż alkoholu Autor: Zespół wfirma.pl

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać napoje alkoholowe, musi spełnić wiele wymagań. Przede wszystkim będzie mu potrzebna tzw. koncesja na sprzedaż alkoholu. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem na właściciela firmy kary w postaci wysokiej grzywny. Jak wygląda procedura uzyskania takiego zezwolenia na alkohol (dla sprzedaży detalicznej)? Do kogo należy skierować wniosek? Ile kosztuje koncesja na sprzedaż alkoholu? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Koncesja na sprzedaż alkoholu - kto ją wydaje?

Organami, które mogą wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla sprzedaży detalicznej) oraz marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki (dla sprzedaży hurtowej). O tym, do którego z nich należy się zwrócić, nie decyduje sam przedsiębiorca ani też jego miejsce zamieszkania czy zameldowania. Kluczowa jest lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Ile kosztuje koncesja na sprzedaż alkoholu?

Kolejną istotną kwestią jest opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Jej wysokość zależy od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się przedsiębiorca. To z kolei określa się na podstawie trunków, które mają być sprzedawane w danym sklepie. Wyróżnia się pozwolenie na sprzedaż:

 • napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa - koszt: 525 zł,
 • napojów zawierających powyżej 4,5 proc., jednak nie więcej niż 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - koszt: 525 zł,
 • napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu - koszt: 2100 zł.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać piwo, wódkę oraz wino, powinien uzyskać wszystkie trzy wymienione wyżej pozwolenia. Oznacza to, iż łączny koszt uzyskania zezwolenia na alkohol wyniesie 3150 zł. Pieniądze te należy wpłacić na rachunek bankowy gminy lub miasta.

 

Uwaga!
Jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać alkohol na imprezie, która odbędzie się na otwartym powietrzu, może on ubiegać się o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Za zezwolenie na sprzedaż i podawanie:
 • napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa - płaci się 43,75 zł,
 • napojów zawierających od 4,5 do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 43,75 zł,
 • napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu - płaci się 175 zł.

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Uwaga!
Wszystkie informacje na temat wymagań, dokumentów, opłat etc. związanych z koncesją na sprzedaż alkoholu znajdują się w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Wniosek (wraz ze wskazanymi wyżej załącznikami) składa się do właściwego organu w formie pisemnej. Przedsiębiorca nie musi w tym celu korzystać z gotowych wzorów - wystarczy, że w sporządzonym piśmie zawrze informacje dotyczące:

 • rodzaju zezwolenia, o które się ubiega,
 • danych firmy, w tym: siedziby, adresu,
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiotu działalności gospodarczej,
 • adresu punktu sprzedaży,
 • adresu magazynu dystrybucyjnego (czyli punktu, w którym będzie składowany alkohol).

Co ważne, sprzedaż napojów alkoholowych w kilku punktach wiąże się z koniecznością złożenia kilku wniosków i uzyskania odpowiedniej liczby zezwoleń.

Odnawianie ważności koncesji na sprzedaż alkoholu

Data: 2016-12-29 Kategoria: Prawo gospodarcze