Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Koszty uzyskania przychodów w 2015 roku

koszty uzyskania przychodów
Data: 2014-10-17 Kategoria: Wskaźniki

Koszty uzyskania przychodów dotyczące pracowników w 2015 r. nie ulegają zmianie. Ich wysokość jest stała od 2008 r.

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż 1335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 111,25

łącznie nie więcej niż 2002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż 1668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 139,06

łącznie nie więcej niż 2502,56

 

Data: 2014-10-17 Kategoria: Wskaźniki