Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Koszty wakacyjnej reklamy - jak prawidłowo je rozliczyć?

Kiedy koszty wakacyjnej reklamy stanowią wydatki firmowe
Data: 2017-04-05 Kategoria: Księgowość Tag artykułu: koszty wakacyjnej reklamy Autor: Zespół wfirma.pl

Reklama pozwala przedsiębiorcom na promowanie firmy, poszerzenie grona odbiorców, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Sposobów na promocję jest wiele, na popularności ostatnimi czasy zyskuje organizowanie różnego rodzaju akcji reklamowych. Warto w okresie wakacyjnym postawić na miejscowości turystyczne, jest to tzw. reklama wakacyjna. Sprawdź, czy koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych!

Koszty wakacyjnej reklamy

W czasie urlopu nie myśli się o oszczędzaniu i jest się pozytywnie nastawionym do otaczającego świata. Postawa ta zachęca przedsiębiorców do wzmożonej reklamy skierowanej stricte do wypoczywających. Przejawia się ona poprzez organizowanie różnego rodzaju gier, zabaw i loterii, rozdawanie gadżetów o niskiej wartości oraz sponsorowanie nagród w zawodach sportowych. Działania takie wiążą się z poniesieniem często niemałych kosztów, w związku z czym pojawia się pytanie, czy koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Art. 22 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z przytoczoną definicją kosztu uzyskania przychodu koszty wakacyjnej reklamy mogą zostać zaliczone do wydatków firmowych. Należy dodatkowo pamiętać, że wydatki muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym na dane firmowe.

Reprezentacja a koszty wakacyjnej reklamy

Przy planowaniu akcji promocyjnej należy pamiętać, że koszty reprezentacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. W związku z tym nasze działania promocyjne nie powinny mieć znamion reprezentacji, aby nie zostały zakwestionowane w czasie kontroli przez organy skarbowe.

Wśród kosztów mających znamiona reprezentacji możemy zakwalifikować zakup usług gastronomicznych, zakup napojów w tym alkoholu i żywności czy drogich gadżetów. Często nawet organy podatkowe mają problem z ustaleniem, które z wydatków związane są z reklamą, a które z nich mają znamiona reprezentacji.

Za reprezentację uznaje się działania, które mają na celu poprawę lub stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika oraz wykreowanie pewnego obrazu jego przedsiębiorstwa na zewnątrz. Zatem upominki o niewielkiej wartości, które wręczane są masowo, nie spełniają tego warunku, w związku z czym wydatki na drobne upominki można zaliczyć do kosztów firmowych.

Koszty wakacyjnej reklamy a podatek VAT

Często podczas akcji reklamowych przedsiębiorcy rozdają różnego rodzaju gadżety z logo firmy, typu długopisy, pendrive’y, notesy, kalendarze itp.

Jeżeli upominki będą spełniać definicję prezentów o małej wartości, podatnik nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w związku z ich przekazaniem kontrahentom. W sytuacji zaś gdy towary nie będą “prezentami o małej wartości”, ich wydanie pociągnie za sobą obowiązek wykazania podatku należnego. Wspomnijmy, że VAT należny od przekazania towarów na potrzeby reklamy (i reprezentacji) stanowi koszt uzyskania przychodów,

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Odliczenie podatku VAT od zakupu towarów, które będą przekazywane kontrahentom, przysługuje na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Data: 2017-04-05 Kategoria: Księgowość