Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Krajowy Standard Rachunkowości - zapraszamy na szkolenie w Łodzi

Krajowy Standard Rachunkowości w Łodzi
Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój Tag artykułu: krajowy standard rachunkowości

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

O szkoleniu

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie każdy, kto zajmuje się księgowymi aspektami środków trwałych, ma świadomość tego, jak wiele powodują one problemów i wątpliwości na każdym etapie okresu ich pozostawania w jednostce, od momentu ich pozyskania aż do ich rozchodu z jednostki. Niestety istniejące regulacje ustawy o rachunkowości nie wyjaśniają najtrudniejszych dylematów związanych z ich ewidencją, wyceną oraz ujmowaniem skutków decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za nabycie lub wytworzenie środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące rachunkowości środków trwałych został wydany nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe, którego celem jest doprecyzowanie lub rozwinięcie zapisów ustawy, w celu wsparcia służb księgowych w rozwiązywaniu największych problemów i dylematów dotyczących księgowych aspektów środków trwałych, w celu zapewnienia spójności rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach.

Nie mieli Państwo jeszcze czasu zapoznać się z nowymi regulacjami KSR 11? Chcieliby Państwo poznać nowe regulacje KSR 11 i skonfrontować ich zapisy z dylematami spotykanymi w swoich firmach, za pośrednictwem autorów projektu tego standardu (z pierwszej ręki)? To szkolenie jest dla Was.

Celem szkolenia jest objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie oraz w najszerszym zakresie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Tematyka szkolenia obejmuje ogół zagadnień księgowych występujących na różnych etapach funkcjonowania środka trwałego w jednostce, w tym: procesu uznawania czy określony składnik majątku lub nakłady stanowią środek trwały, definiowania obiektów inwentarzowych w kontekście różnych kategorii części, jakie wprowadza nowy Standard, wyceny ceny nabycia, kosztu wytworzenia czy kosztów finansowania zewnętrznego w zależności od okoliczności pozyskania, amortyzacji, ulepszenia i remontów, zaprzestaniem użytkowania (rozchodu lub likwidacji). Będzie można dowiedzieć się, jakie są techniczne i organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych i jak ujawniać informacje na temat majątku trwałego w sprawozdaniu finansowym. Szkolenie ma charakter interaktywny, stąd istnieje szansa zadawania pytań, prezentowania problemów oraz uczestnictwa w dyskusji.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, księgowych odpowiedzialnych za środki trwałe, jak również wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Szkolenie jest również pomocne dla służb technicznych odpowiedzialnych za nabycie, ulepszenie, remonty czy likwidację środków trwałych w przedsiębiorstwie, jak również osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników firm prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Korzyści

 • bezpośredni kontakt z autorami Standardu

 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11, w tym takich, na które można nie zwrócić uwagi podczas samodzielnego analizowania jego zapisów

 • nabycie umiejętności stosowania założeń ogólnych do rozwiązywania nietypowych dylematów praktycznych, dotyczących złożonych zagadnień środków trwałych w firmie, nieujętych wprost w rozwiązaniach szczegółowych

 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które ułatwią prowadzenie rachunkowości środków trwałych i zapewnią kontrolę nad środkami trwałymi w firmie

 • poznanie alternatywnych możliwości stosowania rozwiązań księgowych w obszarze środków trwałych i nabycie umiejętności dostosowywania ich do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa

Nasze atuty

 • autorski program szkolenia przygotowany na bazie doświadczenia praktycznego prowadzących oraz problemów i niejasności, które stanowiły podstawę wypracowania rozwiązań KSR nr 11

 • szkolenie prowadzone przez wybitnych ekspertów w swojej dziedzinie, autorów projektu KSR i ekspertów współpracujących z Komitetem Standardów Rachunkowości (szczegółowy opis prowadzących poniżej)

 • liczne przykłady i studia przypadków ilustrujące zastosowanie rozwiązań KSR 11

 • możliwość konsultacji z autorami KSR nr 11 nurtujących Państwa problemów

 • certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Wydział Zarządzania UŁ

 • atrakcyjna i dogodna lokalizacja szkolenia w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania

 • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch

 • renoma Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którego pracownicy uczestniczą w projektowaniu norm prawnych i w projektach praktycznych; jednostki organizacyjne Wydziału Zarządzania reprezentujące dyscypliny: finanse oraz rachunkowość należą do najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i są znane również za granicą, stały się motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości, jako pierwsze w Polsce propagowały rachunkowość międzynarodową i prowadziły badania w tym zakresie

Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój