Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Krajowy Standard Rachunkowości - zapraszamy na szkolenie w Łodzi

Krajowy Standard Rachunkowości w Łodzi
Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój Tag artykułu: krajowy standard rachunkowości

Prowadzący

Szkolenie prowadzą eksperci i praktycy z rachunkowości – związani z tą dziedziną również naukowo. Prowadzący są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

 • Prof. dr hab. Ewa Walińska - jest współautorką m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w kilkunastu projektach naukowo-badawczych oraz opracowaniach eksperckich związanych z analizą i projektowaniem systemu rachunkowości dla zarządzania oraz z regulacjami prawnymi rachunkowości finansowej. Dla Ministerstwa Finansów opracowała projekty przepisów prawnych o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian ustaw o podatkach dochodowych.

 • dr Marcin Michalak - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości, wykładowca Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacji i dokumentacji systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej, w tym m.in. dla: Toyota Motor Poland, Armada Fleet Management SA, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Energa SA, Elektrowni Kozienice S.A., BZPG Stomil S.A., PKP Cargo SA, PKP SA, Ferax- Iril Sp. z o.o. (właściciel marki GATTA) i wielu innych.

 • dr Agnieszka Wencel - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Praktyk w dziedzinie rachunkowości, trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wykładowca Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Współautor opinii sporządzanych dla potrzeb rozstrzygnięć sądowych. Współautor projektów koncepcyjnych oraz wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunkowości zarządczej m.in. dla przedsiębiorstw: Południowy Koncern Energetyczny S.A., Karbonia NWR, Elektrownia Kozienice S.A., Energa S.A., Ferax- Iril Sp. z o.o. (właściciel marki GATTA), PKP Cargo S.A.

 • dr Przemysław Czajor - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Autor opracowań i uczestnik wdrożeń dokumentacji systemu rachunkowości, w tym głównie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w czołowych polskich przedsiębiorstwach m.in.: Telekomunikacja Polska SA, Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Koncern Energetyczny ENERGA S.A., PKP Cargo S.A. Opracowywał i wdrażał systemy rachunkowości zarządczej w takich przedsiębiorstwach jak: Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Spółki Grupy BOT GiE S.A., P.V.P. Sp. z o.o., Z.P.C. Carbo-Energia Sp. z o.o., Fota S.A., PKP Energetyka S.A., Partnertech Sieradz Sp. z o.o., BZPG Stomil S.A.

 • Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 800 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 750 zł/osobę netto

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój