Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kredyt konsumencki jako źródło finansowania wydatków firmowych

Kredyt konsumencki jako koszty podatkowy
Data: 2017-05-04 Kategoria: Podatek dochodowy Tag artykułu: kredyt konsumencki Autor: Zespół wfirma.pl

Przy prowadzeniu własnej firmy przedsiębiorcom niejednokrotnie potrzeba sporo środków finansowych na bieżącą działalność czy finansowanie inwestycji. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada środków własnych, musi korzystać z dostępnych na rynku środków obcych. Przy zaznajamianiu się z ofertami kredytowymi banków daje się zauważyć podział na produkty bankowe przeznaczone dla osób prywatnych i firm np. kredyt konsumencki i firmowy Z punktu widzenia przedsiębiorcy ma to kolosalne znaczenie, ponieważ w przypadku działalności gospodarczych osób fizycznych możliwe jest sfinansowanie inwestycji zarówno ze środków firmowych, jak i prywatnych. W przypadku spółek posiadających osobowość prawną możliwe jest wyłącznie finansowanie ze środków firmowych. W przypadku działalności osób fizycznych najczęściej wybieranym kredytem jest kredyt konsumencki. Sprawdź, co jest przyczyną takiej tendencji!

Kredyt firmowy - cechy charakterystyczne

Kredyty firmowe, jak sama nazwa wskazuje, są kredytami udzielanymi wyłącznie firmom. Kwota udzielonego kredytu i okres kredytowania są bardzo zróżnicowane w zależności od banku i zdolności kredytowej czy też okresu funkcjonowania na rynku. Banki w większości przypadków nie chcą ryzykować, udzielając kredytu dla firm początkującemu przedsiębiorcy. Wymagany jest minimalny czas prowadzenia działalności, np. pół roku czy rok. Zatem dla nowo otwartych przedsiębiorstw jest to dość spore utrudnienie. W związku z tym często tacy przedsiębiorcy decydują się na kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki - informacje

Kredyt konsumencki jest bardzo popularny wśród klientów polskich banków. Zaciągnięcie takiego kredytu nie wymaga często podania celu jego wykorzystania, w związku z czym zaciągnięty przez osobę fizyczną może zostać przeznaczony np. na rozwój firmy.

Kredyt konsumencki w kosztach firmowych

W przypadku gdy kredyt konsumencki przeznaczony jest na rozwój działalności, pojawia się pytanie, które z wydatków związanych z kredytem, mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych.

Aby wydatek mógł trafić do kosztów podatkowych trzeba pamiętać, że poniesienie wydatku musi być związane z uzyskaniem przychodu albo zabezpieczeniem czy utrzymaniem jego źródła. Zatem to na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że pozyskany kredyt ma związek z prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto wydatki związane z udzielonym kredytem nie mogą zostać wymienione w art. 23 ustawy o PIT.  W ust. 1 pkt 8 lit. a niniejszego artykułu wskazano, że wartość otrzymanego w ramach kredytu kapitału jest wartością zwrotną, w związku z czym wartość raty nie może zostać zaliczona do kosztów firmowych. Natomiast do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki, które z kredytu konsumenckiego zostały sfinansowane, tj. zakup środków trwałych, towarów, materiałów itp. Również wydatki typu odsetki, prowizje czy ubezpieczenie będą stanowić koszty firmowych.

Reasumując, koszty związane z kredytem konsumenckim - poza wartością udzielonego kredytu (kapitałem) mogą być zaliczane do kosztów firmowych pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki uznania ich za koszt uzyskania przychodu. Przede wszystkim musi wystąpić związek wydatku z działalnością - jeśli zaciągnięty kredyt konsumencki przeznaczony został na cele firmowe i zobowiązania opłacane są z tych środków, wydatki związane z kredytem można zaliczyć do kosztów firmowych.

Kolejnym warunkiem zaliczenia kosztów związanych z kredytem do wydatków firmowych jest należyte udokumentowanie poniesionego wydatku. Należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu poniesionych wydatków, w celu udowodnienia, że rzeczywiście przeznaczone zostały one na cele firmowe.

Ostatnim warunkiem jest niewymienienie kosztu w katalogu wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. W przypadku odsetek i prowizji związanych z kredytem konsumenckim warunek ten również jest spełniony.

Podsumowując, w przypadku działalności prowadzonych przez osoby fizyczne nie jest istotne, czy wydatki są finansowane z kredytu konsumenckiego, czy też firmowego. Ważne jest natomiast, w jaki sposób środki zostały spożytkowane oraz należyte udokumentowanie poniesionych wydatków. Należy również pamiętać, że wartość raty kredytowej nie jest kosztem firmowym, a są nim jedynie opłacone odsetki oraz prowizje związane z kredytem.

Data: 2017-05-04 Kategoria: Podatek dochodowy