Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kwartalne rozliczanie VAT - jakie niesie za sobą korzyści?

Kwartalne rozliczanie VAT - kto nie może korzystać?
Data: 2017-02-06 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: kwartalne rozliczanie vat Autor: Andrzej Lazarowicz

Po nowelizacji ustawy, od stycznia 2017 nie wszyscy podatnicy będą mieć możliwość rozliczania podatku VAT w sposób kwartalny. Niemniej jednak ci, którym przysługuje takie prawo, z pewnością chcieliby poznać argumenty przemawiające za wyborem tej formy rozliczeń. W niniejszym artykule przedstawimy korzyści jakie niesie za sobą kwartalne rozliczanie VAT.

Kwartalne rozliczanie VAT - dla kogo?

Kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać mali podatnicy, jeżeli od chwili zarejestrowania do VAT minął okres 12 miesięcy. Tym mianem określamy podatników, u których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro. Przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1 000 zł. W roku 2017 limit ten wynosi 5 157 000 zł.

Z powyższego wynika, że przy rejestracji do VAT podatnicy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok. Po upływie tego okresu podatnicy mogą dokonać zmiany sposobu rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny poprzez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o VAT likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K w 2017 roku objęła na razie wybranych przedsiębiorców:

1) którzy rejestrują się do VAT - nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie,

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Należy podkreślić, że przepisy z pkt 1 dotyczą również podatników, którzy dokonali rejestracji do VAT po 30 września 2016 roku.

Jakie korzyści niesie za sobą kwartalne rozliczanie VAT?

Korzyści, jakie podatnik może osiągnąć stosując kwartalne rozliczanie VAT, zdecydowanie zachęcają do wyboru tej metody rozliczania. Jednym z plusów składania kwartalnych deklaracji jest fakt, że faktury kosztowe, od których przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT, można rozliczać w kwartale, w którym faktura została otrzymana lub w 2 następnych.

Przykładowo, faktura z kwietnia może być rozliczona w II, III lub IV kwartale danego roku. Pozwala to na uniknięcie korekt deklaracji VAT wstecz, w przypadku gdy np. faktura dotarła z opóźnieniem. W kwestii rozliczeń miesięcznych ta sama faktura mogłaby stanowić podstawę do odliczenia VAT jedynie w deklaracji VAT za kwiecień, maj lub czerwiec.

Kolejny plus jaki niesie za sobą kwartalne rozliczanie VAT to fakt, że przy wyłapaniu błędu na polu podatku VAT w tym samym okresie rozliczeniowym (kwartale), nie ma konieczności składania korekty deklaracji. Dzięki temu podatnik ma więcej czasu na sprawdzenie poprawności swoich księgowań. Na przykład, jeżeli w grudniu zauważy błąd popełniony w październiku, nie musi składać korekt, ponieważ deklaracja za IV kwartał będzie dopiero generowana. Natomiast przy wyłapaniu błędu w poprzednich okresach rozliczeniowych nie jest konieczne korygowanie aż tak wielu deklaracji VAT, jak w przypadku rozliczania miesięcznego - w niektórych przypadkach (gdy występuje nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym) konieczne jest złożenie korekty za wszystkie okresy między miesiącem kiedy wystąpił błąd a miesiącem bieżącym.

Kwartalne rozliczanie VAT daje również możliwość stosowania kasowej metody rozliczania tego podatku i korzystania z jej zalet.

Metoda kasowa polega na tym, że VAT należny, naliczony przy sprzedaży, wykazuje się dopiero w deklaracji za okres, kiedy podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za daną fakturę (wyjątkiem jest sprzedaż na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, tu obowiązek podatkowy powstaje bowiem nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z kolei podatek VAT naliczony (od zakupów) można w takiej sytuacji odliczyć również w okresie, kiedy zobowiązanie to zostało opłacone.

Data: 2017-02-06 Kategoria: Podatek VAT