Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Limit obrotów na kasę fiskalną

limit obrotów na kasę fiskalną
Data: 2016-10-24 Kategoria: Zdaniem eksperta Tag artykułu: limit obrotów na kasę fiskalną Autor: Zespół wfirma.pl

Prowadzę działalność, jestem płatnikiem VAT. Z tego co zrozumiałem, w 2015 roku limity odnośnie kas fiskalnych wynoszą 20 tys. zł. Czy limit obrotów na kasę fiskalną odnosi się do obrotu w kwocie netto? Jak dokładnie należy go obliczać? Czy kasę należy zainstalować w roku, w którym przekroczyło się limit, czy dopiero w następnym?

Jacek, Szczecin

 

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest:

wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.”  

W związku z powyższym, obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednak są one pomniejszane o kwotę należnego podatku.

Po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20.000 zł powstaje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w okresie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie. W tej sytuacji podatnik jest zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej.

Czynności przy instalacji kasy fiskalnej:

  1. Zgłoszenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczby rejestrowanych kas oraz miejsc ich instalacji,

  2. Fiskalizacja kasy fiskalnej przez serwisanta,

  3. Zgłoszenie kasy fiskalnej naczelnikowi urzędu skarbowego (w terminie 7 dni od daty fiskalizacji) w celu nadania numeru ewidencyjnego kasy. Informacje o nadanym numerze ewidencyjnym podatnik otrzymuje w przeciągu miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia w formie pisemnej.

 

Ważne!

Więcej informacji na temat zgłoszenia kasy fiskalnej znajduje się w artykule: Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja.

Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane we właściwym terminie, można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Oznacza to, iż można dokonać odliczenia od podatku VAT kwoty 90% wartości netto kasy, natomiast nie więcej niż 700 zł.

 

Dowiedz się więcej! Przeczytaj: Zmiany w prawie! Kto od stycznia 2015 musi posiadać kasę fiskalną?

Data: 2016-10-24 Kategoria: Zdaniem eksperta