Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

minimalne wynagrodzenie
Data: 2016-12-30 Kategoria: Wskaźniki Tag artykułu: minimalne wynagrodzenie Autor: Zespół wfirma.pl

Podobnie jak w latach poprzednich, wraz z nowym rokiem 2017 zostanie podwyższona płaca minimalna w Polsce. Tym samym  zmienią się także inne świadczenia, których wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ile wynosić będzie minimalne wynagrodzenie w 2017 roku? Dowiedz się!

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2017

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. Płaca minimalna została podniesiona z 1850 zł brutto w roku 2016, do 2000 zł brutto w roku 2017. Zatem podwyżka wyniesie 150 zł brutto.

Istotną zmianą w roku 2017 będzie to, że przestanie obowiązywać niższa stawka minimalna dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku. Do tej pory pracownik w pierwszej pracy mógł otrzymywać 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od nowego roku wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Co jest zaliczane do minimalnego wynagrodzenia

Ustalona wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoważna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),

  • dodatki np.: za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy itp.,

  • nagrody i premie regulaminowe,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a koszty dla pracodawcy

Wzrost płacy minimalnej jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2016-2017.

 

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2016 r.

Wysokość składki w 2017 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

1850 zł

2000 zł

Emerytalna

9,76 %

180,56 zł

195,20 zł

Rentowa

6,5 %

120,25 zł

130 zł

Wypadkowa

1,8 %*

33,30 zł

36 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

18,06%

334,11 zł

361,20 zł

FP

2,45 %

45,33 zł

4,90 zł

FGŚP

0,10%

1,85 zł

2 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2231,2 zł

2368,10 zł

Minimalne wynagrodzenie a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości obowiązujące w 2017 r.

 

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień – 2,38 zł

● za luty, listopad – 2,50 zł

● za marzec, – 2,17 zł

● za kwiecień, grudzień – 2,63 zł

● za sierpień, październik – 2,27 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2000 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

30 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2000 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2000 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

1725,80 zł - dla pracowników w drugim i kolejnym roku pracy

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4000 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

Data: 2016-12-30 Kategoria: Wskaźniki