Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Motocykl w firmie

motocykl w firmie - rozliczenie kosztów
Data: 2016-03-08 Kategoria: Prawo podatkowe Tag artykułu: motocykl w firmie Autor: Ilona Serafin

Ceny paliw stają się coraz wyższe i wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motocykla w firmie, gdyż jest on dużo tańszy w utrzymaniu niż samochód. Jednak w trakcie lub już po jego zakupie nasuwa się mnóstwo pytań dotyczących podatku VAT oraz sposobu, w jaki można zewidencjonować taki zakup. Ten artykuł udzieli nam na nie odpowiedzi.

Definicja motocykla - Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Kluczowe w tej sprawie jest ustalenie, czy motocykl można określić jako samochód osobowy.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przedstawia następujące definicje:  

 

Art. 2 (...)

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; (...)

45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

 

A oto definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o PIT:

 

Art. 5a (...)

19) samochód osobowy - jest to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,

- do prac wiertniczych,

- koparka, koparko-spycharka,

- ładowarka,

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

- żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (...).Ważne!

Ustawa prawo o ruchu drogowym traktuje motocykl jak pojazd samochodowy. To zaś oznacza, że na gruncie podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym.

Motocykl w firmie a VAT

W związku z powyższym należy uznać, że również dla celów ustawy o VAT motocykl stanowi pojazd samochodowy. Oznacza to, że do motocykla w firmie mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT i od jego zakupu (oraz wydatków związanych z jego eksploatacją), a podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na tych samych zasadach co od zakupu samochodu osobowego.

W przypadku zakupu motocykla do firmy podatnik ma do wyboru dwie opcje odliczenia podatku VAT, w zależności od tego, na jaką formę użytkowania się zdecyduje:

  • motocykl w firmie wyłącznie na cele działalności gospodarczej - to forma uprawniająca podatnika do odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla; wymaga zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzenia dodatkowej kilometrówki dla celów VAT,

  • motocykl w firmie użytkowany dla celów mieszanych (działalność i inne) - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Problem pojawia się natomiast w przypadku odliczenia podatku VAT od zakupu kasku oraz odzieży ochronnej, ponieważ z wielu interpretacji podatkowych wynika, że tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów firmy. Organy podatkowe uważają, że nie mają one bezpośredniego wpływu na przychód firmy, w związku z czym nie powinny zmniejszać wykazywanego w działalności gospodarczej dochodu do opodatkowania.

Interpretacja 1

Interpretacja 2

Data: 2016-03-08 Kategoria: Prawo podatkowe