Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu do VAT - wzór z omówieniem

Kilometrówka VAT
Data: 2014-02-24 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Stan od 1 kwietnia 2014

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2014 będą dawały możliwość odliczenia 100% VAT od nabycia samochodów osobowych, ale równocześnie nałożą na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z koniecznością prowadzenia ewidencji. Oto kilometrówka do VAT 2014 w pigułce.

Kto prowadzi kilometrówkę do VAT?

W przypadku:

 • nabycia,
 • importowania,
 • wytworzenia we własnym zakresie,
 • używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnych charakterze

– pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w celu odliczania 100% VAT od wydatków z nimi związanych należy:

 • prowadzić dla każdego z osobna ewidencję przebiegu pojazdu - kilometrówkę;
 • złożyć w urzędzie informację VAT-26 o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wykorzystywać samochody wyłącznie do czynności opodatkowanych;
 • posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku uprawniający do odliczenia VAT - fakturę lub dokument celny.

Jakie dane powinny zostać ujęte w kilometrówce prowadzonej do celów VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeżeli pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis wykorzystania pojazdu, o którym mowa w wymienionym wyżej pkt 4 jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje dodatkowo:

 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Kilometrówka 2014 - od kiedy prowadzić?

Ewidencję przebiegu pojazdów należy prowadzić począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Kto nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki?

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów odliczania 100% VAT wyłączono 4 grupy podmiotów uwzględniając charakter i specyfikę wykorzystywanych przez nich pojazdów.

I grupa - podatnicy wykorzystujący samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

II grupa - podatnicy, którzy w związku z wykorzystywaniem samochodów nie tylko dla celów działalności gospodarczej zdecydowali się na odliczanie VAT w kwocie 50% wartości podatku (tu przypominamy, że jeżeli przedsiębiorca używa prywatnego auta w działalności, to i tak będzie zobowiązany prowadzić kilometrówkę z tym, że dla celów rozliczania podatku dochodowego).

III grupa - podatnicy, którzy używają samochodów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Wśród nich wyróżnia się:

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
Data: 2014-02-24 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.