Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Leasing samochodu ciężarowego - o czym pamiętać!

Leasing samochodu ciężarowego - o czym należy pamiętać
Data: 2016-09-08 Kategoria: Samochód w firmie Tag artykułu: leasing samochodu ciężarowego Autor: Katarzyna Gut

Współcześnie wiele firm, w tym również mikro- i małych przedsiębiorstw, korzysta z leasingu różnych składników majątku. Rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne w przypadku bardzo drogich, specjalistycznych maszyn lub pojazdów, których nabycie w inny sposób byłoby bardzo trudne, a dla wielu przedsiębiorców - wręcz niemożliwe. Właśnie przez wzgląd na fakt, iż leasing wiąże się z dostępem do szerokiej oferty wysokiej jakości sprzętu, jak również dzięki korzyściom podatkowym takiego rozwiązania, znakomita część właścicieli firm wykorzystujących w swojej działalności samochody ciężarowe pozyskuje je właśnie w ten sposób. Sprawdź, jak należy rozliczyć leasing samochodu ciężarowego!

Definicja pojazdu na gruncie ustawy o VAT a leasing samochodu ciężarowego

Przy leasingu samochodu bardzo ważne jest ustalenie, czy przedmiot umowy na pewno można zakwalifikować jako pojazd ciężarowy. W tym celu należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania określone w definicji takiego składnika majątku określonej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Należą do nich:

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 

Ważne!

W przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

 

 • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,

  • do prac wiertniczych,

  • koparka, koparko-spycharka,

  • ładowarka,

  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

  • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Na wstępie więc należy rozpoznać czy faktycznie będziemy rozliczać leasing samochodu ciężarowego czy też osobowego.

W sytuacji, gdy leasingowany pojazd spełnia warunki wymienione w powyższej definicji, należy uznać go za samochód ciężarowy. W przeciwnym razie przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia leasingu samochodu osobowego. Skutki takiego rozróżnienia zostaną omówione w dalszej części artykułu, dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług.

Data: 2016-09-08 Kategoria: Samochód w firmie