Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Obowiązek podatkowy w VAT - usługi budowlane i transportowe

Obowiązek podatkowy w vat a usługi transportowe i budowlane
Data: 2017-03-13 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: obowiązek podatkowy w VAT Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT czyli na gruncie podatku od towarów i usług powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy. Jednak od tej zasady istnieje wiele odstępstw. Należy także mieć na względzie, że od 2017 roku usługi budowlane zostały objęte procedurą odwrotnego obciążenia. Jak wobec tego rozliczać VAT od usług budowlanych i transportowych? Czy obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych i transportowych powstaje wciąż w sposób szczególny?

Obowiązek podatkowy w VAT - zasady ogólne

Zgodnie z zasadami ogólnymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednak znaczenie ma też data zapłaty - jeżeli bowiem zapłata otrzymana została wcześniej niż wykonanie usługi to obowiązek podstawkowy powstaje już w dacie otrzymania należności. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Dodatkowo przepisy wskazują również kiedy powstaje wykonanie usługi gdy w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Usługę uznaje się  wówczas za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W art. 19a ust 5 ustawa o podatku VAT wskazuje wyjątki od powyższych reguł. Czy mieszczą się w nich usługi budowlane lub usługi transportowe? Sprawdźmy!

Obowiązek podatkowy w VAT - usługi budowlane

Analizując wymienione w ustawie wyjątki dotyczące obowiązku podatkowego w VAT dochodzimy do treści Art. 19a ust 5 pkt 3:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, (...).

Oznacza to zatem, że ustawodawca wskazując obowiązek podatkowy VAT dla usług budowlanych wymienił je wśród wyjątków. Kiedy zatem powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych lub budowlano montażowych?

Odpowiedź zależy od tego na czyją rzecz usługi budowlane lub budowlano montażowe są wykonywane.

Usługi budowlane dla osób prywatnych a obowiązek podatkowy w VAT

W przypadku gdy usługi wykonywane są na rzecz osób prywatnych obowiązek podatkowy VAT dla usług budowlanych powstaje na zasadach ogólnych czyli zgodnie z datą wykonania usługi lub otrzymania zapłaty w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze.

Usługi budowlane dla firm a obowiązek podatkowy w VAT

Inaczej jednak określa się moment powstania obowiązku podatkowego gdy usługi budowlane lub budowlano-montażowe świadczone są na rzecz innych firm w tym np. na rzecz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Obowiązek podatkowy VAT dla usług budowlanych świadczonych na rzecz firm powstaje w dacie wystawienia faktury. Zatem świadcząc usługi tego typu na rzecz firm nie liczy się co do zasady moment wykonania usługi ani data otrzymania zapłaty (o ile nie wpłynęła przed wystawieniem faktury). Znaczenie ma data wystawienia faktury - czy to oznacza pełną dowolność? Nie. Przepisy podatkowe określają bowiem termin na wystawienie takiej faktury.

 

Art. 106i ust. 3 pkt. 1 ustawy o VAT

Fakturę wystawia się nie później niż:

  • 30 dnia od dnia wykonania usług.

Usługi budowlane a odwrotne obciążenie

Od 2017 roku usługi budowlane zostały objęte procedurą odwrotnego obciążenia, które polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. W wyniku czego to nabywca towaru czy usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT z tego tytułu. Natomiast sprzedawca nie wykazuje podatku VAT z transakcji objętej procedurą odwrotnego obciążenia.

Data: 2017-03-13 Kategoria: Podatek VAT