Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA - co warto wiedzieć

 Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA - kiedy powstaje?
Data: 2017-03-14 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: obowiązek składania deklaracji zus dra Autor: Angelika Borowska

Przedsiębiorcy podlegają obligatoryjnie obowiązkowi ubezpieczeń ZUS. Rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych polega na opłacaniu przez prowadzącego działalność składek za siebie, osoby współpracujące oraz za zatrudnianych pracowników. Obowiązek opłacania składek wiąże się również z wymogiem dostarczania informacji o dokonanych rozliczeniach na deklaracji ZUS DRA. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji ZUS DRA.

Płacisz minimalne składki - możesz nie składać deklaracji ZUS

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i decyduje się na opłacanie minimalnych składek ZUS czy to preferencyjnych, czy też podstawowych, ale minimalnych, to nie dotyczy go comiesięczny obowiązek składania deklaracji ZUS DRA. Ta zasada ma zastosowanie również w przypadku opłacania składek za osobę współpracującą (nie mylić z pracownikiem!) także na podstawie minimalnego wymiaru. Oczywiście nie dotyczy to pierwszej deklaracji składanej przez danego przedsiębiorcę - tę obowiązkowo należy złożyć w ZUS-ie. Natomiast jeżeli w kolejnych miesiącach składki nie ulegają zmianie, to zakłady ubezpieczeń społecznych dopuszczają samo opłacanie składek bez konieczności składania deklaracji. Natomiast w przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości opłacanych składek (np. spowodowanych zwolnieniem chorobowym) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć deklarację za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. Termin złożenia deklaracji ZUS DRA i opłacenia składek za przedsiębiorcę upływa 10. dnia kolejnego miesiąca. Termin ten ulega wydłużeniu do 15. dnia miesiąca, gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy.

Opłacanie innych składek niż minimalne generuje obowiązek składania deklaracji ZUS DRA

Przedsiębiorca sam decyduje, czy będzie opłacał składki ZUS minimalne, których wysokość określa się, uwzględniając podstawę wymiaru równą określonym przez ZUS wskaźnikom, czy też będzie opłacał składki wyższe. Jeżeli przedsiębiorca wybierze drugi wariant - zobowiązując się opłacać wyższe składki ubezpieczeń niż minimalne - powinien mieć na uwadze obowiązek składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc.  Nie może on więc korzystać z  uproszczenia - możliwości nieskładania ZUS DRA co okres - jak przy opłacaniu minimalnych składek.

Zatrudniasz pracowników - masz obowiązek składania deklaracji ZUS DRA

Obowiązek opłacania składek ZUS jest związany z obowiązkiem wypełnienia i złożenia w ZUS-ie deklaracji ZUS DRA. Deklaracja ta jest w zasadzie tak samo ważna, jak opłacenie składek. Stanowi bowiem dokument wskazujący m.in. w jakim wymiarze zostały opłacone składki i za kogo. Z comiesięcznych obowiązków w stosunku do ZUS-u przedsiębiorca zatrudniający pracowników wywiązuje się do 15. dnia kolejnego miesiąca. Termin złożenia deklaracji ZUS-DRA i opłacenia składek jest taki sam.

Odgórna zmiana wskaźników nie powoduje obowiązku składania deklaracji

Zmiana podstawy wymiaru składki spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia nie powoduje konieczności składania deklaracji ZUS DRA, jeżeli przedsiębiorca opłaca minimalne składki. Przykładem jest podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2016 wynosiło 1850 zł, a w roku 2017 już 2000 zł. Zmiana ta ma wpływ na wysokość preferencyjnych składek ZUS, ale nie powoduje konieczności składnia ZUS DRA w przypadku przedsiębiorców kontynuujących opłacanie najniższego wymiaru składek ZUS, z tym że już w wartości ustalonej na 2017 r.

Zasady ogólne nakazują obowiązek składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc każdemu przedsiębiorcy. Wyjątek od tej reguły dotyczy przedsiębiorców opłacających jedynie składkę za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jeżeli zadeklarowali oni w pierwszej lub poprzednio złożonej deklaracji ZUS DRA najniższą podstawę wymiaru składki społecznej i zdrowotnej.

 

Wymiar składek w 2017 r.

Najniższa podstawa składki społecznej

Najniższa podstawa składki zdrowotnej

Ogólne

2 557,80 zł

3 303,13 zł

Preferencyjne

600,00 zł

3 303,13 zł

Data: 2017-03-14 Kategoria: Ubezpieczenia