Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Obowiązek składania VAT-7, VAT-7K i VAT UE

obowiązek składania vat-7
Data: 2017-02-09 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: obowiązek składania vat 7 Autor: Angelika Borowska

Deklaracje VAT (VAT-7 oraz VAT-7K) to najczęściej składane w urzędzie skarbowym formularze. Ponadto podmioty dokonujące zakupów bądź sprzedaży wewnątrzwspólnotowych powinny przygotować i przedłożyć informację podsumowującą VAT UE. Czy przygotowanie i złożenie tych druków jest obowiązkowe? Sprawdźmy!

Obowiązek składania VAT-7 oraz VAT-7K

VAT-7 oraz VAT-7K to deklaracje rozliczeniowe, które należy złożyć po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Deklaracja VAT-7 dotyczy podatników korzystających z rozliczeń miesięcznych, natomiast deklaracja VAT-7K jest przeznaczona dla podmiotów rozliczających się kwartalnie (np. mały podatnik rozliczający się metodą kasową VAT).

Deklaracje VAT-7 należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. Deklarację VAT-7K składa się również do 25. dnia miesiąca następującego, ale po danym kwartale. Gdy dzień ten przypadnie w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub święto), ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po nim.

Przykład 1.

Podatnik rozlicza VAT miesięcznie. Przygotowuje deklarację VAT-7 za wrzesień 2015 r. Powinien ją sporządzić, złożyć w urzędzie skarbowym oraz opłacić do 25 października 2015 r. Jednak dzień ten przypada w niedzielę. W związku z tym termin sporządzenia, złożenia oraz zapłaty ulega przesunięciu na 26 października 2015 r. (poniedziałek).

 

Ważne!

Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K należy składać w urzędzie skarbowym nawet wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpi sprzedaż ani zakupy, czyli deklaracje będą zerowe.

 

Ważne!

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji VAT (w tym VAT UE) za okresy, których zawieszenie dotyczy.

Jeżeli zawieszenie działalności miało miejsce w trakcie okresu rozliczeniowego, należałoby za ten okres złożyć deklarację rozliczeniową VAT.

 

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT co do zasady nie składają deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący:

mają obowiązek składania deklaracji VAT UE.

 

Ważne!

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym będą miały miejsce tylko transakcje importu usług, informacji podsumowującej VAT UE nie składa się.

 

Ważne!

Zerowe informacje podsumowujące nie podlegają złożeniu w urzędzie skarbowym.

 

Ważne! 

Informacje VAT-UE składa się wyłącznie za okresy miesięczne i wyłącznie w wersji elektronicznej.

Data: 2017-02-09 Kategoria: Podatek VAT