Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Otrzymałeś dotację z PUP i co dalej?

Data: 2016-09-27 Kategoria: Księgowość Autor: Zespół wfirma.pl

Znalazłeś się wśród niewielkiej grupy szczęściarzy, którzy otrzymali dotację z urzędu pracy, a jak wiadomo w 2011 r. nie jest to sprawa prosta, gdyż środkami Funduszu Pracy łata się dziurę budżetową. Już sama kwota przyznana w bieżącym roku na ten cel wiele mówi – 3,2 mld zł, tymczasem w 2010 r. dysponowano kwotą aż 7 mld zł. W związku z tym musisz działać szybko i precyzyjnie, tak by nie stracić uzyskanego dofinansowania. Pamiętaj o treści swego biznesplanu i postępuj zgodnie z zawartą z urzędem umową.

Rejestracja firmy

Otrzymałeś decyzję o przyznaniu Ci dotacji, ale jeszcze nie podpisałeś umowy z urzędem pracy? W takiej sytuacji poczekaj z rejestracją działalności gospodarczej, ponieważ, aby nie stracić dofinansowania, możesz to zrobić dopiero po podpisaniu umowy, a ją podpisujesz, będąc jeszcze osobą bezrobotną.

Profil firmy

Określiłeś go w swoim biznesplanie, a ten jest rzeczą świętą. Jego naruszenie, zwłaszcza w kwestii tak istotnej jak profil firmy, podważa zawartą z urzędem umowę, co momentalnie klasyfikuje Cię do utraty dofinansowania. Pamiętaj także, że przepisy uniemożliwiają w oparciu o dotację otwierania firmy, która w pewnym lub znacznym stopniu będzie zajmować się:

 • działalnością eksportową – ustanowienie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej itp.;
 • rybołówstwem i akwakulturą;
 • leśnictwem;
 • działalnością w sektorze węglowym;
 • handlem obwoźnym;
 • produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych podstawowych produktów rolnych;
 • działalnością, której towary krajowe stawia ponad towarami sprowadzanymi z zagranicy i z towarów krajowych korzysta w pierwszej kolejności;
 • transportem, z wyjątkiem transportu krajowego rzeczy oraz transportu krajowego taksówkowego.

Przed wdrażaniem w życie biznesplanu najlepiej przeczytać jeszcze raz regulamin danego urzędu pracy i dokładnie dowiedzieć się co Ci wolno, a czego nie.

Otrzymane dofinansowanie a podatek

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie musisz płacić podatku dochodowego od otrzymanego dofinansowania. Jednak dotację otrzymujesz w kwocie brutto i inwestujesz ją w kwocie brutto, czyli kupujesz towary i usługi objęte VAT-em (w biznesplanie prognozowane wydatki podałeś również w kwocie brutto).

Inwestowanie środków z dotacji

Każdy świeżo upieczony przedsiębiorca, który otrzymał dotację musi wiedzieć, że na jej intratne zainwestowanie ma jedynie 30 dni od dnia uruchomienia działalności gospodarczej (z tym że przed 2007 r. warunki były znacznie gorsze, gdyż środki z dofinansowania trzeba było wydać jeszcze przed uruchomieniem działalności). Ponadto masz zaledwie 60 dni od dnia założenia działalności gospodarczej na rozliczenie się z wydatków.

Dotację z urzędu pracy można przeznaczyć na inwestycje o charakterze jednorazowym, czyli zakup zestawu komputerowego, oprogramowania itp., ale nie można z tych środków opłacać składek ZUS, wszelkich abonamentów itd. – wydatki te pokrywa się już ze środków własnych (i tu, zwłaszcza na początku, przydaje się tzw. wkład własny).

W kwestii możliwości rozdysponowania pieniędzy pochodzących z dotacji najlepiej zapoznać się z regulaminem danego urzędu pracy, gdyż poszczególne urzędy wprowadzają własne, często określone procentowo (zwłaszcza w przypadku zakupu materiałów, remontów albo budowy siedziby, lokali lub innych budowli, kosztów reklamy itp.), ograniczenia – najczęściej do 30 proc. Zazwyczaj tylko w przypadku narzędzi nie ma żadnych ograniczeń. Z kolei niektóre inwestycje są w ogóle zabronione:

 • leasing pojazdów, maszyn, urządzeń;
 • zakup gruntów lub nieruchomości;
 • wypłaty wynagrodzeń;
 • opłaty administracyjne i skarbowe;
 • składki ZUS;
 • zakup papierów wartościowych – akcji lub obligacji;
 • zakup udziału w spółkach;
 • wykup kaucji.

Jeśli chodzi o zakup samochodu to zdania są podzielone – jedne urzędy w szczególnych przypadkach (zwłaszcza gdy wydatek dotyczy zakupu samochodu dostawczego, którego obecność jest niezbędna dla poprawnego działania danej firmy) zezwalają na taki zakup, inne z kolei surowo tego zabraniają.

Data: 2016-09-27 Kategoria: Księgowość