Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Skala podatkowa - kiedy się opłaca?

Data: 2016-09-28 Kategoria: Księgowość Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Wybrana forma opodatkowania ma wpływ na wielkość danin odprowadzanych do urzędu skarbowego. Ustawodawca, umożliwiając wybór różnych form opodatkowania (takich jak np. skala podatkowa), oczywiście uzależniony od spełnienia określonych ustawami kryteriów, dał przedsiębiorcy szansę na dokonywanie podatkowej optymalizacji zgodnej z przepisami prawa fiskalnego obowiązującego w kraju.

Na czym polega skala podatkowa?

Skala podatkowa to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT) według zasad ogólnych, z zastosowaniem tzw. progresji, czyli stawek podatku rosnących wraz z przekraczaniem ustalonych ustawowo progów.

Wybór formy opodatkowania

Jeśli skala podatkowa jako forma opodatkowania dotyczyła przedsiębiorcy w danym roku, to nie ma on obowiązku składania oświadczenia do fiskusa o wyborze tej formy na następny rok. Złożenie oświadczenia (pisemnego) jest konieczne wtedy, gdy w danym roku korzystał on z innej metody opodatkowania, a skala podatkowa jest jego wyborem na następny rok podatkowy. Wówczas przedsiębiorca musi złożyć do US dokument, w którym oświadcza, że rezygnuje z dotychczasowej metody opodatkowania i w nowym roku chce rozliczać się według skali podatkowej. Musi to uczynić w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, w którym chce się rozliczać na odmiennych zasadach.

Jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, wyboru formy opodatkowania musi dokonać na formularzu CEIDG-1. O ile jest to spółka, do złożenia oświadczenia zobligowani są wszyscy wspólnicy - składają je we właściwych dla siebie urzędach skarbowych.  

Skala podatkowa w 2016 roku

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

do 85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek (556,02 zł)

ponad 85 528 zł

14 839 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zalety skali podatkowej

  • podatnik nie odprowadza podatku, jeśli nie osiąga dochodu lub kiedy jego dochód nie jest większy od 3091 zł,
  • odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów,
  • ulgi podatkowe,
  • rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Wady skali podatkowej

  • podatnik osiągający większe dochody przechodzi na stawkę 32%,
  • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Wymienione w artykule zalety świadczą o tym, że skala podatkowa przynosi podatnikom wiele korzyści, ale jak każdy rodzaj opodatkowania ma też pewne wady.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatków? Przeczytaj artykuł: Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

Data: 2016-09-28 Kategoria: Księgowość