Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2014

Data: 2014-01-21 Kategoria: Wskaźniki

Maksymalna i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rodzaj podstawy wymiaru składki

Wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Kwota

Maksymalna

3.746 zł

3.746 zł x 60% = 2.247,60 zł

Minimalna

1.680 zł

1.680 zł x  75% = 1.260 zł

Polecamy

Komu i kiedy przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego oraz do płatnego zwolnienia z pracy?

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

od 1 styczeń 2013 r. do nadal

520 zł

 

Data: 2014-01-21 Kategoria: Wskaźniki