Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego
Data: 2016-09-29 Kategoria: Ubezpieczenia

Pracownik, który zgodnie z orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy, przebywa na zwolnieniu lekarskim może powrócić do pracy przed upływem tego okresu. Zasiłek chorobowy w tym przypadku będzie przysługiwał jedynie za wykorzystany czas zwolnienia, z zastrzeżeniem, że niezdolność do pracy z powodu choroby nie przekroczyła 30 dni. W przypadku okresu dłuższego niezbędna jest zgoda na powrót do pracy uzyskana przez pracownika od lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz prowadzący leczenie na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Służy do tego druk ZUS ZLA stanowiący o czasowej niezdolności do pracy. Jednak, w niektórych przypadkach pracownik może szybciej odzyskać zdolność do pracy niż wynika z terminu na zaświadczeniu lekarskim.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej pracownik ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W praktyce jednak, ZUS traktuje powrót pracownika do pracy u swojego pracodawcy, podczas trwania okresu zwolnienia, jako wycofanie wniosku o zasiłek chorobowy. Zatem wysokość zasiłku wypłaconego obejmuje jedynie czas wykorzystanego zwolnienia.

Polecamy

Odwołanie od orzeczenia lekarza ZUS

Inaczej jest, gdyby pracownik podczas trwania okresu czasowej niezdolności do pracy podjął pracę u innego pracodawcy - wtedy całkowicie traci prawo do zasiłku chorobowego, nawet za okres wykorzystany prawidłowo.

Art. 229 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Data: 2016-09-29 Kategoria: Ubezpieczenia