Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Prawo do odliczenia VAT naliczonego a brak rejestracji

prawo do odliczenia vat
Data: 2015-05-14 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: prawo do odliczenia vat Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

 

Korekta powinna być dokonana do wszystkich towarów handlowych i materiałów, które przedsiębiorca posiada na stanie w momencie przejścia i które będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Korekta powinna być wykazana w deklaracji VAT składanej za okres, w którym doszło do zmiany formy opodatkowania.

Korektę dokonuje się również do składników majątku:

  • jeśli ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 15 000 zł, a do końca okresu nie minęło 12 miesięcy od oddania ich do użytkowania

  • jeśli przekracza kwotę 15 000 zł, korektę należy dokonywać w okresie 5 lat a w przypadku nieruchomości do 10 lat.

 

Przykład 1.

Firma w 2012 roku zakupiła środek trwały (samochód) o wartości 16 tys zł i podatku VAT 3680 zł.  Od 01.01.2015 zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT.

Podatnik ma prawo do korekty podatku VAT naliczonego, ale tylko w ⅖ wartości, gdyż w okresie 2012-2014 środek służył czynnością zwolnionym z VAT. Korekta ta nie może być dokonana jednorazowo, gdyż wartość przekroczyła 15 tys zł.

W takim wypadku firma będzie mogła odliczyć ⅕ podatku VAT, czyli 736 zł w deklaracji VAT-7/7K składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, w którym zmieniło się przeznaczenie środków trwałych - styczeń 2016. Następna korekta będzie dokonana w 2017 roku jeżeli przeznaczenie środka trwałego nie ulegnie zmianie.

 

Podsumowując, podatnik niezarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług również ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od dokonanych zakupów przed rejestracją, jednak aby skorzystać z tego prawa musi się najpierw zarejestrować. A więc podatnik, który dokonał zakupów dających prawo do odliczenia VAT naliczonego, nie będąc czynnym podatnikiem VAT, może dokonać rejestracji już po wystąpieniu tych zdarzeń i skorzystać z prawa do odliczenia. A w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT na czynnego płatnika VAT, podatnik również może odliczyć VAT od zakupionych towarów handlowych i składników majątku. Wówczas należy dokonać korektę VAT i obliczyć proporcję w jakiej przysługuje możliwość odliczenia podatku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach? Przeczytaj artykuł: Odliczenie VAT to prawo nie obowiązek.

Data: 2015-05-14 Kategoria: Podatek VAT