Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Prezenty o małej wartości - 2013

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości  rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Polecamy

Przekazywanie materiałów reklamowych a VAT - zmiany od kwietnia 2013.

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki