Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem

Data: 2013-10-04 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

W roku 2013 dokonano zmian w przepisach dotyczących sposobu ewidencjonowania zwrotu towarów, których sprzedaż była zaewidencjonowana na kasie fiskalnej dość szczegółowo wskazując jak powinien być udokumentowany taki zwrot. Ewidencja zwrotu towarów powinna zawierać:

 • datę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Protokół przyjęcia zwrotu towaru jest więc obligatoryjnym obowiązkiem i jeżeli dokonywany jest zwrot towaru, który skutkuje zwrotem całości lub części należności za towar należy go bezwzględnie sporządzić.

Protokół, jak wskazują przepisy, powinien przede wszystkim zawierać podpisy obu stron czyli sprzedawcy i nabywcy. Dodatkowo, co prawda nie określono jego treści jaką powinien zawierać ale zgodnie z przyjętymi praktykami powinny być na nim widoczne dane dotyczące:

 • numeru protokołu;
 • stron transakcji;
 • nazwy towaru;
 • numeru paragonu, którego dotyczy zwrot;
 • przyczyny zwrotu;
 • informacji czy sprzedawca przyjął towar;

oraz podpisy zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Forma w jakiej należy sporządzić protokół zwrotu nie jest ściśle nakazana. Sklepy stacjonarne oczywiście najczęściej stosować będą tradycyjną formę papierową. Jednak już sklepy prowadzące sprzedaż wysyłkową mogą mieć problem ze zdobyciem podpisów na protokole zwrotu towaru. Ponieważ jednak przepisy tego nie zabraniają mogą oni posłużyć się skanem dokumentu lub jego wersją elektroniczną.

Data: 2013-10-04 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.