Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przed zakupem usługi reklamowej na Facebooku musisz zarejestrować się do VAT-UE

vat-ue
Data: 2017-02-09 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: VAT-UE Autor: Beata Kostrzycka

Oprócz tradycyjnych form reklamowania swojej firmy - w czasopismach czy na ulotkach - coraz częściej przedsiębiorcy promują swoją działalność przez portale społecznościowe. Za wykupienie reklamy na Facebooku dostaniemy fakturę w języku polskim, jednak bez naliczonego podatku VAT. Przeczytaj, jak rozliczyć usługę reklamową wykonaną na portalu społecznościowym.

Obowiązki przedsiębiorcy względem rozliczenia podatku VAT za usługi reklamowe

  1. Naliczenie podatku VAT na dokumencie wewnętrznym opodatkowania lub na fakturze wewnętrznej leży w obowiązku przedsiębiorcy i według krajowej stawki podatek ten wynosi 23%.

Przykładowo, jeśli koszt usługi reklamowej wynosił 300 zł, to podatek będzie równy 69 złotych.

  1. Przedsiębiorca musi wykazać zakup usługi reklamowej w deklaracji podatku VAT, w polach 27 i 28 oraz 29 i 30 jako naliczenie podatku, a także 41 i 42 jako odliczenie podatku od zakupu. Jeśli zakup usługi internetowej jest związany z działalnością opodatkowaną, wówczas transakcja ma charakter neutralny pod względem VAT.

Uwaga: Wykazanie transakcji jest koniecznie, mimo braku w tym przypadku obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Jej niewykazanie spowoduje potrzebę korekty deklaracji VAT.

3. Jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, jest i tak zobowiązany złożyć deklarację. Jednak w tym przypadku, właściciel firmy wypełnia deklarację VAT-9M i wysyła ją elektronicznie do urzędu. Do 25. dnia miesiąca następującego po dokonaniu zakupu ma obowiązek wpłacić wartość podatku do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik prowadzi księgę rozchodów i przychodów, to opłacony podatek VAT będzie stanowił koszt.

W myśl artykułu 28b ustawy o VAT:

 

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, zakup usługi internetowej (reklamowej) zostaje opodatkowany w państwie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć podatek, zarówno w przypadku, gdy jest czynnym podatnikiem, jak i gdy jest zwolniony od odliczania podatku VAT.

Rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dokonanie rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych, ponieważ Facebook ma swoją siedzibę dla kontrahentów z Polski w Irlandii. Aby nabyć uprawnienia do wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, należy wypełnić przed zakupem deklarację VAT-R (tu uzupełnić część C.3). To spowoduje nadanie przedrostka PL przed numerem NIP.

Jeśli planujesz zakup usług reklamowych przez portal społecznościowy Facebook, pamiętaj najpierw o rejestracji do VAT-UE. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, to transakcja będzie dla niego neutralna w zakresie VAT, natomiast w innych przypadkach będzie on zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku według stawki 23%.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozliczaniu VAT i ustrzec się przed dokonywaniem korekt, przeczytaj o najczęstszych błędach początkujących przedsiębiorców!

Data: 2017-02-09 Kategoria: Podatek VAT