Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

przedsądowe wezwanie do zapłaty
Data: 2015-12-03 Kategoria: Wzory dokumentów Tag artykułu: przedsądowe wezwanie do zapłaty Autor: Zespół wfirma.pl

Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty inaczej nazywane jest ostatecznym wezwaniem do zapłat adresowanym do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań do zapłaty, nie uiścił zobowiązania. Wezwanie to jest zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu. Aktualnie przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe przed skierowaniem sprawy do sądu, przybiera jednak formę “ostatniej szansy” - propozycji polubownego rozwiązania sprawy.

Ostateczne wezwanie do zapłaty warto skierować do dłużnika ze względu na to, że może być mocnym czynnikiem motywującym, dzięki któremu nierzetelny kontrahent spłaci zobowiązanie, co pozwoli uniknąć postępowania sądowego. Jak wiadomo, postępowanie sądowe wiąże się również z dodatkowymi kosztami.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - podstawowe elementy

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa. Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia,

  • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu),

  • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie),

  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta. Może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę),

  • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki),

  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela),

  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,

  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Na przedsądowym wezwaniu do zapłaty powinna przede wszystkim znaleźć się także informacja o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Dodatkowo można wspomnieć, iż dłużnik z pewnością poniesie dodatkowy ciężar kosztów postępowania egzekucyjnego - czyli powiększy swój dług. 

 

Ważne!

Przedsądowe wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym, a do pozwu dołączyć potwierdzenie jego odbioru.

Data: 2015-12-03 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.