Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek - warto wiedzieć
Data: 2017-01-31 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek Autor: Beata Kostrzycka

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2017 roku będzie to kwota 127 890 zł.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych stosuje się zarówno do osób podlegających ubezpieczeniom obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Nie ma ono natomiast zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wymusza zaprzestanie obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustalenie momentu przekroczenia rocznego ograniczenia

Informację o przekroczeniu przez danego ubezpieczonego rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek można powziąć na trzy sposoby:

  • przez oświadczenie ubezpieczonego złożone płatnikowi,
  • na podstawie danych z dokumentacji kadrowo-płacowej płatnika składek,
  • na podstawie pisma informacyjnego z ZUS (co będzie miało miejsce w jednostkowych przypadkach, np. gdy organ rentowy ustali taką okoliczność podczas kontroli przeprowadzanej u płatnika).

Co do zasady obowiązek monitorowania, czy ubezpieczony nie przekroczył kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, spoczywa na płatniku składek.

Szczególna sytuacja wystąpi wówczas, gdy za danego ubezpieczonego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozlicza więcej niż jeden płatnik. W takim przypadku obowiązek monitorowania rocznej podstawy wymiaru składek leży po stronie ubezpieczonego. Ma on także obowiązek poinformowania płatników składek o jej osiągnięciu.

W praktyce bardzo często zdarza się, że płatnik ma problem z ustaleniem właściwego momentu, w którym należy zaprzestać naliczania składek za pracownika. W takim przypadku może wystąpić do ZUS o potwierdzenie, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła roczne ograniczenie.

Wniosek składa się na formularzu ZUS-EPW (Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek).

Wykazanie w raportach ZUS

Fakt przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek oznacza się na deklaracjach rozliczeniowych:

  • ZUS DRA w bloku X w polu 06 – tylko w przypadku ubezpieczonych opłacających składki wyłącznie za siebie,

  • ZUS RCA w bloku III.B. w polu 02.

Przyjmuje się następujące oznaczenia:

1 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,

2 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek,

3 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Data: 2017-01-31 Kategoria: Ubezpieczenia