Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Regulamin sklepu internetowego - wzór z omówieniem

Regulamin sklepu internetowego - wzór do pobrania
Data: 2017-03-27 Kategoria: Wzory dokumentów Tag artykułu: regulamin sklepu internetowego Autor: Zespół wfirma.pl

Handel przez internet to specyficzny sposób dokonywana sprzedaży. Nie mamy tu do czynienia bezpośrednio z klientem, nie możemy odpowiedzieć na jego pytania od razu i bezpośrednio przedstawić mu zasad, na których może dokonać zwrotu towaru czy reklamacji. Dlatego też tak ważne jest, by udostępnić kupującemu dobry regulamin sklepu internetowego. Dowiedz się, jak go przygotować.

Regulamin sklepu internetowego - co to właściwie jest?  

Regulamin sklepu internetowego można zdefiniować jako zbiór norm i zasad, ujętych w jednym dokumencie i regulujących sposób dokonywania transakcji na konkretnej stronie internetowej. Powinny być w nim ujęte zarówno regulacje, których wymaga ustawodawca, jak i te ustalone bezpośrednio przez sprzedającego. Dobrze zredagowany regulamin porządkuje takie kwestie jak komunikacja z klientem i struktura e-sklepu, a także stanowi zbiór informacji dla korzystających z oferty przedsiębiorstwa. Żeby jednak odgrywać tę rolę w pełni, musi zostać napisany jasno, czytelnie i językiem, który będzie zrozumiały dla adresata.

Należy zwrócić na to szczególną uwagę, zwłaszcza jeżeli oferta sklepu skierowana jest do konsumentów, czyli osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nabywają towary jedynie na własny użytek, a nie w celach zarobkowych. Są oni stroną obrotu objętą szczególną ochroną prawną - ustawodawca w wielu aktach prawnych formułuje nakaz informowania ich  o aspektach sprzedaży internetowej. W przypadku, gdy transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być ogólniejszy, jednak jeżeli sprzedaż jest mieszana, czyli sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych, warto określić szczegółowe zasady obejmujące sprzedaż w e-sklepie.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Jak zostało już wskazane, nie istnieje jeden akt prawny, w którym zawarto wszystkie obligatoryjne elementy regulaminu sklepu internetowego. Z zapisów ustaw (przede wszystkim z ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumentach i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i rozporządzeń, a także z ustawodawstwa unijnego można jednak wywnioskować, co należy w nim uregulować.

Wskazane przez ustawodawcę kwestie są swego rodzaju minimum, które należy ująć w regulaminie sklepu internetowego. Przedsiębiorca może oczywiście rozszerzyć jego zakres, nie należy jednak zbytnio rozbudowywać regulaminu, bo stanie się zbyt długi i nieczytelny.

W regulaminie sklepu internetowego sprzedający powinien zawrzeć przede wszystkim:

  • charakterystykę sprzedawanych produktów lub świadczonych usług - najlepiej, żeby były to zwięzłe, ale wyczerpujące informacje, dotyczące przedmiotu transakcji. Nie zapominajmy, że szczegółowe dane towaru podamy w odpowiedniej zakładce już na stronie internetowej,

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną - tu należy przede wszystkim podać dane techniczne umożliwiające współpracę z systemem teleinformatycznym, który obsługuje sklep, tak, by kupujący wiedział, jakim sprzętem powinien dysponować, aby móc dokonać zakupu. Tu powinna znaleźć się też informacja o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także dane dotyczące postępowania reklamacyjnego,

  • wskazanie chronionych danych osobowych, czyli informację, że imię i nazwisko konsumenta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (podobnie rzecz powinna się mieć z danymi osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),

  • określenie sposobu dokonywania płatności i ich terminów - tutaj oprócz wskazania możliwości zapłaty i terminu, w jakim kupujący powinien jej dokonać, sprzedawca powinien ująć ewentualnie dodatkowe opłaty, na przykład cło lub podatek,

  • określenie sposobu i kosztów dostawy,

  • wskazanie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i minimalnego, na który jest zawierana,

  • informację o prawie klienta do wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji lub zwrotu towaru,

  • określenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar - zarządzający wskazuje tu, czy i w jakim stopniu odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne  uszkodzenia, które powstały w trakcie przesyłki,

  • poinformowanie kupującego o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów - przedsiębiorca powinien umieścić na stronie odnośnik do niej - ODR.

Data: 2017-03-27 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór dokumentu w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.