Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 10) - Rozliczenia roczne PIT

rozliczenia roczne - jaki formularz wybrać
Data: 2016-12-08 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: rozliczenia roczne Autor: Zespół wfirma.pl

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałych źródeł - jeżeli zostały uzyskane. Zastosowanie odpowiedniego zeznania rocznego uzależnione jest od wybranych zasad opodatkowania przedsiębiorstwa, jakie zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Rozliczenia roczne

Dla każdej z dostępnych form opodatkowania stworzono odrębne formularze służące do rozliczenia dochodów uzyskanych z odpowiednich źródeł. Warto również pamiętać, że przy różnych sposobach rozliczeń panują nieco odmienne zasady możliwych do odliczenia ulg.

Rozliczenia roczne przy zasadach ogólnych według skali podatkowej - PIT-36

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali (podatek progresywny) powinni wykorzystać do rozliczenia rocznego dochodów z działalności deklarację PIT-36. Co ważne, w danym zeznaniu mogą zostać wykazane dochody uzyskane wyłącznie ze źródła objętego podatkiem progresywnym. Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców pracujących również na etat w innej firmie, ponieważ na jednym formularzu muszą rozliczyć całość uzyskanych dochodów, a to oznacza mniej formalności.

Sporządzoną deklarację roczną co do zasady należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Formularz przeznaczony jest również do rozliczenia dochodów dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowujących dzieci.

Korzystne dla podatników jest rozliczenie w zeznaniu rocznym przysługujących ulg oraz odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku - dzięki czemu pomniejszane jest zobowiązanie względem urzędu skarbowego. W podatku progresywnym możliwe jest odliczenie od dochodu:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • straty z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
 • składek na konto emerytalne IKZE,
 • ulgi rehabilitacyjnej oraz na leki,
 • ulgi na Internet i nowe technologie,
 • darowizny na kościół oraz organizacje społeczne,
 • zwrotu nienależnych świadczeń,
 • ulgi na samochód (w przypadku orzeczenia I lub II stopnia niepełnosprawności),
 • darowizny krwi oraz osocza.

Od podatku natomiast możliwe jest odliczenie:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru),
 • ulgi prorodzinnej (na dzieci),
 • ulgi abolicyjnej, czyli kwoty podatku z zagranicy.

Rozliczenia roczne a podatek liniowy - PIT-36L

Odmienna rozliczenia roczne obowiązują podatników, którzy wybrali podatek liniowy. Co do zasady powinni oni rozliczyć dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej na formularzu PIT-36L. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca uzyskał dochody również z innych źródeł opodatkowania, to powinien je rozliczyć na odrębnych formularzach. Zatem wspomniany przedsiębiorca zatrudniony na etacie będzie zobowiązany do złożenia dodatkowej deklaracji PIT-37.

Ostateczny termin składania deklaracji PIT-36L mija również 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

W przeciwieństwie do poprzedniej formy opodatkowania przy podatkuliniowym osoby nie mogą się rozliczać wspólnie z małżonkiem oraz jako samotnie wychowujące dzieci. Również w kwestii ulg i odliczeń od zobowiązania podatkowego istnieją znaczne ograniczenia, ponieważ od dochodu podatnik może odliczyć jedynie:

 • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne,
 • stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
 • składki na konto emerytalne IKZE.

Mniej możliwości posiada podatnik również przy odliczeniach od podatku, bowiem możliwe jest pomniejszenie zobowiązania o:

 • zapłacone składki zdrowotne,
 • ulgę abolicyjną, czyli kwotę podatku z zagranicy.

Rozliczenia roczne przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu płacą zobowiązanie podatkowe od uzyskanego w ciągu roku przychodu. Jest to zupełnie odmienna forma opodatkowania, zatem zasady rozliczania podatkowego także się różnią. Podatnik zobowiązany jest bowiem do złożenia deklaracji PIT-28. Termin dostarczenia formularza do urzędu skarbowego jest znacznie krótszy, ponieważ mija z dniem 31 stycznia następnego roku podatkowego. Uległ on skróceniu z uwagi na prostotę dokonywanych rozliczeń, które zajmują zdecydowanie mniej czasu niż przy zasadach ogólnych.

Data: 2016-12-08 Kategoria: Zakładanie działalności