Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 13) – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia

tworzenie biznesplanu - warto wiedzieć
Data: 2016-04-03 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: tworzenie biznesplanów Autor: Zespół wfirma.pl

Formalności związane z zakładaniem własnej firmy są niejednokrotnie tak zajmujące, że przyszli przedsiębiorcy bronią się jak mogą przed dodatkową pracą papierkową. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne aspekty, które może i nie są konieczne dla początkującej firmy, ale które mogą zapewnić jej lepszy start i pewniejszą sytuację na  rynku. Chodzi tutaj o tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych.

W przypadku zakładania niewielkiej firmy, która nie wymaga kapitału początkowego, tworzenie biznesplanów czy też inwestycyjnych budżetów nie jest obowiązkowe. Może się jednak okazać, że nie da się „na brudno” przewidzieć wszystkiego, co może stanąć na drodze rozwijającego się przedsiębiorstwa, przyczyniając się do jego wzrostu lub spadku. Z upływem czasu może się okazać, że sporządzenie tego typu analiz firmy i otaczającego ją rynku stanie się konieczne – np. kiedy będziemy chcieli pozyskać dotację, kredyt albo przekształcić prężną jednoosobową działalność w bardziej zaawansowaną spółkę. Oczywiście zaangażowany przedsiębiorca z pewnością jest w stanie przytoczyć najważniejsze wyniki finansowe czy osiągnięcia firmy nawet wybudzony ze snu w środku nocy, mimo to ludzka pamięć jest zawodna. Słowo mówione nie przemówi do inwestora tak silnie jak rzetelny, fizyczny biznesplan. Dlatego warto się nauczyć tworzenia takiej dokumentacji, rozbudowując ją i uaktualniając wraz z rozwojem firmy.

Biznesplan a budżet inwestycyjny – czy to nie synonimy?

Co w potocznym języku rozumiemy przez pojęcia biznesplanu i budżetu inwestycyjnego? Są to dokumenty dotyczące finansów firmy, opisujące ich aktualny stan i wybiegające w przyszłość, wskazują na obecny, pożądany i możliwy do zrealizowania plan finansowy.

A jakie są oficjalne definicje obu pojęć? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN przez biznesplan należy rozumieć plan ekonomiczny i produkcyjny przedsiębiorstwa lub jakiegoś przedsięwzięcia. Natomiast budżetem nazywamy zestawienie dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa itd., przewidzianych na przyszły okres.

Na tej podstawie można stwierdzić, że biznesplan jest konstruktem szerszym niż budżet inwestycyjny. Budżet opisuje wyłącznie finanse – ich rzeczywistą wartość, wysokość wpływów oraz wydatków firmowych. Budżet inwestycyjny będzie zatem określał, jaką część majątku można przeznaczyć na konkretne aktywności inwestycje. Jest on ściśle oparty na faktach, wyliczeniach i kalkulacjach, zakładając niewielkie potencjalne odchylenia od planu. Natomiast biznesplan uwzględnia w sobie budżet, jednocześnie opisując wszystko wokół niego. W nim znajduje się szczegółowy opis planów rozwoju firmy – i tych bliskich, dla których stworzono już budżet, i tych dalszych, dla których jeszcze nie jesteśmy w stanie wyznaczyć ani wymaganych funduszy, ani terminu wykonania. Ponadto w biznesplanie uwzględnione są także inne niż finansowe czynniki. Opisujemy tu rynek, na którym firma funkcjonuje, jej kontrahentów, klientów, dostawców, konkurencję, czynniki rozwojowe i takie, które mogą stanąć na przeszkodzie wzrostowi. Uzupełniamy biznesplan o historię – od czego zaczynaliśmy, co osiągnęliśmy, co się nie udało, dlaczego i jak to poprawić. Biznesplan jest więc szerokim opisem firmy, jej historii oraz potencjalnej, pożądanej przyszłości.

Czy oba dokumenty są konieczne w firmie? Jak już wskazano na początku, w niewielkim przedsiębiorstwie nie ma wymogu tworzenia ich na początku, ale może on się pojawić w dalszych etapach rozwoju. Nie zawsze też wymagany będzie i budżet inwestycyjny, i biznesplan – najczęściej potencjalni inwestorzy żądają tego drugiego, jako szerszego i lepiej opisującego firmę. W praktyce i tak w takim biznesplanie będziemy musieli uwzględnić także budżet.

Jak stworzyć budżet inwestycyjny firmy?

Jak już wspomniano wcześniej, budżet firmy powinien przede wszystkim opierać się na faktach – w tym przypadku będą to zestawienia finansowe, bilans firmy czy też podsumowania z prowadzonych ksiąg podatkowych. Najważniejszym jego elementem będą finanse, podzielone na dwie części – przychody oraz koszty.

Data: 2016-04-03 Kategoria: Zakładanie działalności