Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Samochód w firmie a odliczenie VAT

samochód w firmie
Data: 2015-12-30 Kategoria: Samochód w firmie Tag artykułu: samochód w firmie Autor: Andrzej Lazarowicz

Kradzież samochodu firmowego

W przypadku kradzieży samochodu, zaliczonego do środków trwałych firmy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jedynie do miesiąca, w którym ona nastąpiła. Niezamortyzowana wartość będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  • samochód posiadał autocasco oraz

  • strata została udokumentowana (przykładowo na podstawie protokołu policyjnego).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że  strata musi być zdarzeniem losowym, niepowstałym z winy podatnika (np. w wyniku niedbalstwa czy zaniedbania).

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych kradzież firmowego samochodu nie powoduje konieczności dokonywania korekty VAT wcześniej odliczonego od zakupu pojazdu. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP1/443-361/13/KM):

ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje metodę bieżącego odliczenia podatku naliczonego. Fakt późniejszego wystąpienia zdarzenia losowego, jakim jest kradzież (...) nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tego towaru. (...)

Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu (...) środków trwałych, następnie skradzionych lub zniszczonych”.

Data: 2015-12-30 Kategoria: Samochód w firmie