Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014

samochód w firmie
Data: 2015-09-14 Kategoria: Samochód w firmie Tag artykułu: samochód w firmie Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Dodatkowo do tej grupy zalicza się również pojazdy samochodowe podatnika przeznaczone wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

II – pojazdy wykorzystywane wyłącznie w celach działalności ze 100% odliczeniem VAT i obowiązkiem udowadniania ich wykorzystania wyłącznie do działalności

Jak już zostało wspomniane, w przypadku grupy II i III parametry samochodów są jednakowe, a o przyporządkowaniu samochodu do danej grupy decyduje sam podatnik, określając cel wykorzystania pojazdu w firmie. Wskazanie, że pojazd użytkowany jest wyłącznie do celów działalności wiąże się z:

Wszystkie dodatkowe obowiązki nałożone na podatnika mają pomóc w udowodnieniu, że samochód nie jest używany w celach innych niż związanych z prowadzoną działalnością. Co istotne, na podstawie wyjaśnień ministerstwa można uznać, że chodzi nawet o wykluczenie potencjalnej możliwości. Dlatego też w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym mieszkaniu i posiada jedno auto - wprowadzone jako firmowe, to zakwalifikowanie go do pojazdów używanych wyłącznie do celów działalności (ze 100% odliczeniem VAT) organ podatkowy z pewnością będzie mógł zakwestionować.

 

Pojazd

Dodatkowe parametry

Odliczenie VAT od zakupu samochodu

Odliczenie VAT od wydatków – serwis, części, myjnia

Odliczenie VAT od paliwa

Samochód osobowy

masa całkowita poniżej 3,5 tony

100%

100%

 

100%

 

Motocykl, skuter

- silnik spalinowy o pojemności skokowej ponad 50 cm3,

- dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy,

100%

100%

 

100%

 

Pojazd samochodowy

- liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

świadectwo homologacji

100%

 

100%

100%

 

Pojazd samochodowy

- liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg;

100%

 

100%

100%

 

Inne pojazdy samochodowe,

które nie spełniają parametrów art. 86a ust. 9 i nie mogą zostać zakwalifikowane jako konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności

masa całkowita poniżej 3,5 tony

100%

 

100%

100%

 

III – pojazdy z 50% odliczeniem VAT bez konieczności wypełniania dodatkowych obowiązków

Podatnicy, którzy nie chcą narażać się urzędom, a ponadto nie mają czasu na dodatkową “biurokrację” zrezygnują ze 100% odliczenia VAT na rzecz 50%. Przy tym nie będą zobowiązani do dodatkowego udowadniania, że wykorzystują samochód wyłącznie do działalności. Dodatkowo, co do zasady pozostałe 50% nieodliczonego VAT będzie kosztem, ale w podatku dochodowym. A więc nie będzie pomniejszało podatku należnego VAT, ale zmniejszy zobowiązanie z tytułu PIT. Zgodnie bowiem z art. 23. ust. 1 pkt 43 kosztem uzyskania przychodów jest:

podatek naliczony (...) - w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Pojazd

Dodatkowe parametry

Odliczenie VAT od zakupu samochodu

Odliczenie VAT od wydatków – serwis, części, myjnia

Odliczenie VAT od paliwa od 1.04.2014

do 30.06.2015

Odliczenie VAT od paliwa po 1.07.2015

Samochód osobowy

masa całkowita poniżej 3,5 tony

50%

50%

 

Brak

 

50%

 

Motocykl, skuter

- silnik spalinowy o pojemności skokowej ponad 50 cm3,

- dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy,

50%

50%

Brak

 

50%

 

Pojazd samochodowy

liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

- świadectwo homologacji

50%

 

50%

50%

 

50%

 

Pojazd samochodowy

- liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza  niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza  niż  493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza  niż  500 kg;

50%

 50%

Brak

50%

Data: 2015-09-14 Kategoria: Samochód w firmie